Kaupunkikulttuurilautakunta hyväksyi kaupunkikulttuurin toimialan talousarvioesityksen vuodelle 2023

Tiedote

Kaupunkikulttuurilautakunta päätti hyväksyä toimialan talousarvioesityksen ensi vuodelle, taloussuunnitelman vuosille 2023–26 sekä toimitilainvestoinnit vuoteen 2032 saakka. Lautakunta hyväksyi Elmon uimahallin hinnankorotuksen, Kuusijärven palvelurakennusten ja etsivän nuorisotyön Kipinätalon peruskorjauksen suunnitelmat.

Kaupunkikulttuurilautakunta hyväksyi toimialan 2023 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2023–26. Lautakunta teki talousarvioesitykseen kokouksessa muutamia muutoksia. Toimialan menot ovat arvion mukaan noin 79 miljoonaa euroa ja toimintatuottoja olisi tulossa yli 10 miljoonaa euroa. Ensi vuonna toimiala haluaa muun muassa lisätä tapahtumien määrää, Kuusijärven alueen vetovoimaa, kaupunkilaisten fyysistä aktiivisuutta ja kaupunkikeskustojen vetovoimaa sekä aktivoida syrjäytymisvaarassa olevien nuoria.

Lautakunta hyväksyi Kaupunkikulttuurin toimitilainvestoinnit vuodelle 2032 saakka. Lähivuosina valmistuvia kohteita ovat Elmon uimahalli vuonna 2025 sekä Keimolanmäen koulun lähiliikuntapaikka ja Hakunilan urheilupuiston tapahtuma- ja varastotila vuonna 2026. Kivistöön rakennettavasta kauppakeskuksesta vuokrataan tilat uudelle kaupunkikulttuurikeskukselle vuonna 2023. Toimialan kärkihanke Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo valmistuisi suunnitelmien mukaan vuonna 2029. Kaupunkikulttuuritaloon keskitetään Myyrmäen keskusta-alueen vapaa-ajan palveluja sekä uusi taidemuseo ja kirjasto.

 

Merkittävimpiä toimialan korjausrakentamishankkeita ovat Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaus vuosina 2023–2024 ja Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjaus vuosina 2024–2025 sekä Tikkurilan kirjastotalon peruskorjaus ja Myyrmäen urheilutalon uimahallin peruskorjaus vuosina 2026–2027.

 

Kaupunkikulttuurilautakunta hyväksyi osaltaan Elmon uimahallin tavoitehinnan korotuksen. Hinnankorotus johtuu rakentamisen kallistumisesta ja suunnitelmien tarkentumisesta. Alun perin tavoitehinta uimahallin rakentamiselle oli 36 miljoonaa euroa, joka nostettiin nyt noin 44 miljoonaan euroon. Lautakunta hyväksyi osaltaan myös Kuusijärven palvelurakennusten tarveselvityksen sekä etsivän nuorisotyön Tikkurilassa sijaitsevan toimitilan Kipinätalon teknisen perusparannuksen tarveselvitys-hankesuunnitelman.

Viime kokouksessa pöydälle jäänyt lausunto kaupunkitasoisesta palveluverkkosuunnitelmasta hyväksyttiin tällä kertaa pienin muutoksin. Lautakunta myönsi avustuksia taide- ja kulttuuritapahtumiin, seniori-ikäisten kulttuuritoimintaan, harrasteliikunnan ohjaajatukia, liikunnan avustuskelpoisuuksia, kohdeavustuksia nuorisotoimintaan ja paikalliseen kansalaistoimintaan.

Muut asiat lautakunta päätti esityslistan mukaisesti.

Avainsanat

LautakunnatPäätöksetTalous