Kaupunkitilalautakunta hyväksyi toimitilojen, katujen ja puistojen rakentamisohjelmat vuodelle 2022

Tiedote

Kaupunkitilalautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen 19.1.

Kokouksessa käsiteltiin muun muassa kaupungin toimitilojen uudisrakentamisen, korjausrakentamisen sekä vuokra- ja osaketilojen muutos- ja korjaustöiden työohjelmat, rakentamisen vuosikorjausohjelma sekä kunnallistekniikan rakentamisohjelma (asiat 6-9).

Useita uusia päiväkoteja ja kaupungin uusi toimitalo Tikkurilaan

Uusia toimitiloja rakennetaan 38,7 miljoonalla eurolla. Vuoden 2022 aikana valmistuvat Jokiniemen alakoulun laajennus, Aviapolis X-tapahtumatila sekä Koivukylän, Lauhatien ja Länsimäen päiväkodit. Lisäksi 2022 aikana rakennetaan Hakunilan urheilupuiston tekojääkentän huoltorakennus sekä bussinkuljettajien sosiaalitilat Vantaankoskelle ja Peijakseen. Aloitettavia kohteita ovat Kelokuusen, Korson, Latupuiston ja Patotien päiväkodit, Vuorikumpu hoivatilojen laajennus sekä Kivistön koulualueen pysäköintilaitos.

Konserniyhtiöiden hankkeina rakennetaan VAV:n erityisryhmien asumis- ja palvelutilahanke Koivuhakaan, VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena Jokiuoman päiväkoti ja Kielotie 13 toimitilahanke sekä asunto-osakeyhtiöiden rahastohankkeena Leinelän asukastupa. Kaupunkikonsernin ulkopuolisilta tahoilta vuokrataan muun muassa asukastiloja Hakunilasta, korvaavat paviljonkipäiväkotitilat purettavan päiväkodin tilalle Vapaalassa sekä useita tiloja sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeisiin. Vuoden lopulla on valmistumassa myös Kivistöön tilat terveysasemalle sekä kirjasto- ja nuorisopalveluille ja vuokrakohteena toteutettava Ruusupuun päiväkodin rakentaminen alkaa.

Kilterin ja Jokiniemen koulujen mittavat remontit valmistuvat

Korjausrakentamiseen on varattu 46,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 aikana valmistuvat Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä Jokiniemen ala-aste koulun korjaus- ja muutostyöt. Vuoden aikana remontoidaan muun muassa Leppäkorven puukoulua, Mikkolan Vega-koulurakennusta, Vierumäen koulua, Myyrmäkitaloa, Rajatorpan kalliosuojaa, Martinlaakson uimahallia, Tikkurilan nuorisotalo Tonttulaa, Sandkulla Navethaliaa, Länsimäen terveysaseman hammashoitolaa ja Lehtikuusen koulun hammashoitolaa. Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä Kukinpolun, Pähkinänsärkijän, Seljapolun, Ravurin, Vallinojan ja Ylästön päiväkodeissa. Aloitettavia korjaushankkeita ovat vanhan asuintalon muutostyöt Hakunilan lisäoppimistiloiksi, Jokiniemen entisen lukiorakennuksen muutos- ja korjaustyöt sekä Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumapuiston toteutus.

Myyrmäessä rakennetaan Luhtitietä, Kivistössä keskusta-alueen katuja

Katujen ja puistojen rakentamiseen on varattu 39 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä hankkeina vuoden 2022 rakentamisohjelmassa ovat Myyrmäessä Luhtitien rakentaminen ja siihen liittyvän Kelokuusen alueen rakentaminen. Kivistössä kaupunkikeskustaan liittyvien katujen rakentaminen jatkuu ja Ruusumäenraitin rakentaminen aloitetaan. Aviapoliksessa aloitetaan Annefredin alueen rakentaminen ja Tikkurilassa Asematien parantaminen Kielotien ja Vehkapolun välillä sekä Carl Edelfeltin aukion rakentaminen. Koivukylässä jatketaan Elmon urheilupuiston esirakentamista ja Hakunilassa Kuusijärven ulkoilualueen sekä Hakunilan urheilupuiston rakentamista. Valtion kanssa yhteishankkeena jatketaan Kehä III:n parantamista.

Vantaa ostaa Petas-nimisen tilan

Lautakunta päätti 6,8 hehtaarin suuruisen tilan ostamista luoteis-Vantaalta. Tila sijaitsee Keimolan ja Myllymäen kaupunginosien alueella, Lapinkylän kylässä. Petaksen aluetta on alustavasti esitetty Kehäradan varikon mahdolliseksi sijainniksi Vantaan alueella. HSL-alueen lähijunaliikenteen alustavaa varikkoselvitystä laaditaan parhaillaan ja sen odotetaan valmistuvan kevään 2022 aikana. Petas-tila on suurelta osin Vantaan kaupungin omistamien maiden ympäröimä. Nyt ostettavan tilan myötä kaupungille muodostuu laaja yhtenäinen maanomistus Petaksen alueella. Petas-tilan alueesta noin kolmasosa on nuorehkoa kuusivaltaista sekametsää, muuten alue on lähes puutonta. Yleiskaavan mukaan alueelle voi sijoittua muun muassa kaupallisia palveluita ja tilaa vaativaa tuotanto- ja varastotoimintaa. Tilan kauppahinta on 547 400 euroa (asia 12).

Lisäksi päätettiin muun muassa myydä tontti Kivistöstä vapaarahoitteista vuokra-asuntotuotantoa varten Oivat Kaupunkikodit Ky:lle 5 miljoonalla eurolla (asia 11) sekä vuokrata tiloja Jokiuoman uuden päiväkodin ja Vantaan ammattiopisto Varia Vehkalan toimipisteiden käyttöön VTK Kiinteistöt Oy:ltä (asiat 13 ja 14).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Asia 15 (Tilojen vuokraaminen Vantaan ammattiopisto varia Hiekkaharjun toimipisteen käyttöön VTK Kiinteistö Oy:ltä) poistettiin listalta esittelijän toimesta.

Esityslista kokonaisuudessaan http://paatokset.vantaa.fi