Kaupunkitilalautakunta päätti Kivistön ja Kaskelan alueellisen pysäköintikokeilun jatkosta

Tiedote

Kaupunkitilalautakunta sai 26.10. kokoukseensa käsiteltäväksi alueellisen pysäköintitunnuskokeilun jatkon. Kivistön ja Kaskelan pysäköintitunnuskokeilu on ollut käynnissä elokuusta 2021 alkaen, päättyen vuoden 2022 loppuun. Pysäköintikokeilu on osoittautunut toimivaksi, ja sitä jatketaan toistaiseksi voimassa olevana käytäntönä. Tarvittaessa alueellista pysäköintitunnusta voidaan soveltaa myös muilla alueilla.

Autoja kadulla Kivistössä

Kokemukset pysäköintikokeilusta ovat olleet hyviä.

Alueellinen pysäköintitunnusjärjestelmä auttaa lyhyellä aikavälillä tasaamaan pysäköintipaikkojen kysyntää keskeneräisillä, vielä kehittyvillä alueilla. Kivistön ja Kaskelan alueellinen pysäköintitunnuskokeilu on kattanut seitsemän erillistä ja väliaikaisessa käytössä olevaa pysäköintialuetta, jotka ovat vielä rakentamattomia tontteja. Kivistön Keimolanmäessä pysäköintiä on järjestetty Keimolanmäentien varteen. Alueilla on saanut pysäköidä kuukausihintaan 50 euroa/kk tai vuorokausihintaan 5 euroa/vrk. Yhteensä pysäköintikokeilun käytössä on ollut 470 autopaikkaa. Pysäköintipaikkojen käyttöaste on ollut hyvä etenkin Kivistön alueella.

Kivistön tapahtuma-areenaa, hotellia ja niiden tarvitsemaa pysäköintitaloa varten vuokrataan tontit

Kivistöön suunniteltu areenahanke etenee. Toteutuessaan Kivistöön suunniteltu monitoimiareena olisi Suomen suurin sisätapahtuma-areena. Areenassa on tarkoitus järjestää urheilu- ja kulttuuritapahtumia. Jalkapallo-otteluiden kapasiteetti on noin 17 000 katsomopaikkaa ja konserttitapahtumassa noin 30 000–32 000 asiakaspaikkaa. Areenan yhteyteen suunnitellaan noin 300 huoneen hotellia ja noin 1000 autopaikan pysäköintilaitosta.

Tapahtuma-areenan toteuttamiseksi on nyt laadittu maanvuokrasopimukset sitä suunnittelevan Arena 3.3 Oy:n ja Vantaan kaupungin kesken. Maanvuokrasopimukset allekirjoitetaan, kun tapahtuma-areena koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan, arviolta vuoden 2023 aikana. Tämän jälkeen areenan rakentamisen on tavoitteena alkaa.  

Areena sijaitsee Kivistön keskustassa kehäradan eteläpuolella, Kivistön juna-aseman tuntumassa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa kehärataan, idässä Vantaankoskentiehen, etelässä rakentamattomaan metsäalueeseen ja lännessä Hämeenlinnanväylään. Alueen pinta-ala on noin neljä hehtaaria.

Uusia päiväkoteja Kaskelaan, Aviapolikseen ja Kivistöön

Uudet päiväkodit ovat kaikki 168-paikkaisia, ja vastaavat alueiden lapsimäärän kasvuun. Hakunilassa Kaskelan päiväkodin tarkka sijainti on vielä avoin. Aviapolikseen päiväkotia suunnitellaan Veromiehen kaupunginosaan Tikkurilantie 129/Rälssitie 11–13 kaavoitettavaan kortteliin. Kivistössä uusi päiväkoti tulee sijoittumaan Kivistöntähden alueelle. Päiväkodit kustantavat arviolta 10,1 miljoonaa euroa. Lautakunta hyväksyi hankkeita koskevat tarveselvitykset (asiat 7-9) ja lisäsi päiväkoteja koskeviin asiakohtiin pöytäkirjalausuman, jossa edellytetään kesäajan viilennystä maalämpökohteissa, ja mahdollisuuksien mukaan myös kaukolämpökohteissa. Lausuman tarkka sanamuoto tulee kokouksen pöytäkirjaan.

Asia 17 (Vantaankosken myllyalueen vuokraaminen ja rakennusten myyminen) poistettiin esityslistalta.

Asiaan 31 (Pehtoorinpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen), lautakunta lisäsi pöytäkirjalausuman, jossa edellytettiin riittävien puiden ja pensaiden istuttamista kentän läheisyyteen. Myöskään valaistusta ei pidetä päällä öiseen aikaan, jotta kentän käyttö ei häiritsisi läheistä asutusta. Lausuman tarkka sanamuoto tulee kokouksen pöytäkirjaan.

Kaikki muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai pienin teknisin korjauksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetPysäköiminenKaupunkikehitysTontit