Kaupunkitilalautakunta päätti uusista päiväkodeista ja Kuusijärven palveluhankinnasta

Tiedote

Kaupunkitilalautakunta kokoontui kevätkauden viimeiseen kokoukseen 8.6. Lautakunta päätti muun muassa kahden uuden päiväkodin rakennusurakoitsijan valinnasta ja Kuusijärven palveluhankinnasta.

Ihmisiä kävelemässä Kuusijärven portille

Kuusijärven suositulla ulkoilualueella on muun muassa sauna- ja ravintolapalveluja.

Kelokuusenkujalle Myyrmäkeen rakennetaan uusi kaksikerroksinen päiväkoti. Päiväkotiin tulee 168 paikkaa. Puurakenteisen päiväkodin rakennusurakoitsijaksi valittiin Rakennustoimisto Nousiainen Oy. Päiväkodin tavoitehinta on noin 7,67 miljoonaa euroa, mutta kaupungin arvion mukaan hinta tullaan ylittämään rakennuskustannusten nousun vuoksi ainakin 19% :lla lopullisen hinnan asettuessa 10,4 miljoonaan euroon (asia 8).

Uuden Ruusupuun päiväkodin Kivistöön rakentaa Mediset Hoivarakentajat Oy (asia 9). Tämän 168-paikkaisen päiväkodin kokonaishinnaksi tulee 7,27 miljoonaa euroa. Ruusupuun päiväkodissa sovelletaan osittain jo rakenteilla olevan Koivukylän päiväkodin ratkaisuja. Koivukylän päiväkotia toteuttaa sama rakentaja.

Kuusijärvelle toimijaksi Minttiravintolat Oy

Vantaan kaupunki on kilpailuttanut Kuusijärven ulkoilualueen palvelukokonaisuuden johon sisältyvät ulkoilualueen asiakaspalvelu, kahvio- ja ravintolapalveluiden tarjoaminen, sähkö- ja savusaunojen lipunmyynti, sähkösaunojen lämmitys sekä kokoustilojen, tilaussaunojen ja grillikodan käyttövuorojen myynti ja avainpalvelut. Myös ravintolatilojen vuokrasopimus sisältyi kilpailutukseen. Palvelukokonaisuuden toimittajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Minttiravintolat Oy. Palvelut kilpailutettiin 2,5 vuoden ajanjaksolle 1.1.2023– 31.8.2025 (asia 10).

Vantaan omistamat tilat Lopen kunnasta myydään Luonnonperintösäätiölle

Alueelle ollaan perustamassa luonnonsuojelualuetta. Kolmen tilaa muodostavat yhdessä yhtenäisen metsäalueen Sakarajärven ja Punelian rannalla. Myytävien tilojen suuruus on yhteensä 49,6 hehtaaria.

Tilat myydään yhteensä 340 000 euron kauppahinnalla. Alueen luonnolla on katsottu olevan poikkeuksellisen korkea suojeluarvo. Lajistoon kuuluu muun muassa useita lepakkolajeja, liito-orava ja erittäin uhanalainen hömötiainen. Alueen myynti Luonnonperintösäätiölle toteuttaa Vantaan kaupungin tahtotilaa luonnon monimuotoisuuden parempaan turvaamiseen (asia 16).

Kaupunkitilalautakunta opintomatkalle Tanskaan syksyllä

Vantaan kaupungin lautakunnilla on mahdollisuus tehdä yksi ulkomaille suuntautuva opintomatka toimikautensa aikana. Opintomatkan tavoitteena on, että lautakunnan jäsenet pääsevät tutustumaan kansainvälisiin esimerkkeihin sekä käytänteisiin lautakuntansa tehtäväalueella. Kaupunkitilalautakunnan opintomatkan suuntautuu Aarhusin ja Kööpenhaminan kaupunkeihin Tanskassa 31.8.–2.9.2022. Opintomatkan aikana tutustutaan kestävän liikenteen kohteisiin sekä kaupunkien kiinteistökehityshankkeisiin (asia 5).

Asia 15, Kaupungin omistamien kiinteistö- ja osakeomistusten myynti, jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Asia 20, Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvien henkilöiden asuntojen vuokrasopimusehtojen muutos päätettiin muutetun esityksen mukaisesti. Muutettu esitys kirjataan pöytäkirjaan.

Asiasta 24, Palveluhankinta Vantaan ratikan katusuunnittelun lisätöistä välillä lentoasema - Tikkurila äänestettiin, lautakunta päätyi pohjaesityksen taakse äänin 12-2.

Kaikki muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan päätösarkistossa paatokset.vantaa.fi