Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous 16.5.2022

Tiedote

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ensimmäisen osavuosikatsauksen, jossa raportoidaan tammi-maaliskuun toiminnan ja talouden tilanne.  

Toimiala on selviytynyt palvelutehtävästään hyvin huolimatta pitkittyneestä koronaepidemiasta ja kriittisestä henkilöstötilanteesta. Odotusajat useisiin palveluihin ovat edelleen pitkät ja tilannetta korjataan koko ajan.

Asiakastyytyväisyys palveluihin alkuvuoden toimialatasoisessa kyselyssä vaihteli palveluyksiköittäin välillä 8,1–9,2. 

Koronan aiheuttamaan palvelutarpeen kasvuun on vastattu perustamalla valtuuston päättämät lisävakanssit, ja rekrytoinnit näihin ovat edenneet hyvin.

Toimialan menobudjetti on ylittymässä oman toiminnan osalta 29 miljoonalla eurolla. Ylityksestä suurin osa muodostuu Kaunialan sairaalan, hoivan sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen ostoista.

Lautakunta hyväksyi raportin ja sai selostuksen iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyydestä ja laadusta. Palveluiden saatavuus ja laatu toteutui pääsääntöisesti tavoitteiden mukaisesti. 

Vantaan vanhusneuvosto on antanut raportista oman lausuntonsa lautakunnalle tiedoksi. Vanhusneuvosto muistuttaa, että ikääntyneiden määrä Vantaalla kasvaa ja palveluvalikoiman täytyy vastata vanhusväestön tarpeisiin.

Lautakunnalle selostettiin tuettua asumista asunnottomille tarjoavan Koisoniityn palvelujen parantamishankkeen tilannekatsaus. Koisoniityn palvelukokonaisuuteen kuuluu tuettua asumista ja vahvasti tuettua asumista sekä erityisasumista. Tarkoitus on, että palvelutoiminta käynnistyy vuoden 2022 lopussa.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin.

Lisätietoja

Timo Aronkytö
Apulaiskaupunginjohtaja
p. 09 8392 2800
timo.aronkyto@vantaa.fi
 

Avainsanat

Lautakunnat