Arvio ratikan maankäyttötuloista valmistunut

Uutinen

Asiasanat

KaupunkisuunnitteluLiikenne

Arvio ratikan maankäyttötuloista valmistunut. Maankäytön tuloja on arvioitu kiinteistötaloudellisessa analyysissä, joka pohjautuu ratikan kaavarunkoluonnoksen maankäyttöön. Kiinteistötaloudellisen analyysin on tehnyt Newsec Oy, ja siinä on arvioitu sekä bussivaihtoehdon että ratikan aiheuttamia tuloja.

Kuvituskuva

Arvio ratikan maankäyttötuloista valmistunut. Maankäytön tuloja on arvioitu kiinteistötaloudellisessa analyysissä, joka pohjautuu ratikan kaavarunkoluonnoksen maankäyttöön. Vantaan ratikan rakentamiskustannukset on tavoitteena kattaa kiinteistötaloudellisilla tuloilla, eli pääosin maan myynnillä ja maankäyttösopimustuloilla.

Kiinteistötaloudellisen analyysin on tehnyt Newsec Oy, ja siinä on arvioitu sekä bussivaihtoehdon että ratikan aiheuttamia tuloja. Analyysi perustuu tutkimuksiin, joissa eri kaupungeissa on analysoitu raidehankkeiden vaikutusta kaupunkikehitykseen ja siitä saataviin tuloihin. Arvioinnissa on huomioitu esimerkiksi kaupungin maanomistus kullakin alueella, raitiotien arvioitu vaikutus kaupunkikehitykseen eri alueilla, maankäytön toteutumisaikataulu sekä maan ja kiinteistöjen hintojen ajallinen kehitys. Analyysi perustuu ratikan kaavarunkoluonnokseen, joten sitä tullaan vielä päivittämään syksyllä kaavarunkoehdotuksen myötä. Tavoitteena on valmis analyysi ratikan rakentamispäätöstä varten vuonna 2023.

Analyysin tuloksena suurimmat ratikan aiheuttamat tuotot arvioidaan tulevan Aviapoliksen itä- ja eteläosista, Hakunilan keskustasta sekä Tikkurilasta. Yhteensä bussivaihtoehdon on arvioitu tuottavan noin 275,5 miljoonaa euroja kiinteistötaloudellisia tuloja, ja ratikkavaihtoehdon 563,3 miljoonaa euroja tuloja. Raitiotien rakentaminen toisi arvion mukaan 287,8 miljoonaa euroa tuloja enemmän kuin bussivaihtoehto.

Yleissuunnitelmavaiheessa vuonna 2019 ratikan rakentamisen arvioitiin maksavan Vantaalle 267 miljoonaa euroa, jolloin nyt arvioidut tulot kattaisivat rakentamisen menot. Ratikan kustannusarvioita päivitetään sitä mukaa kun katusuunnitelmia valmistuu syksystä 2022 alkaen. Ratikan rakentamisen kokonaiskustannukset päivitetään sen hetkiseen hintatasoon ennen rakentamispäätöstä vuonna 2023.

Analyysi on julkaistu Vantaan ratikan verkkosivuilla. 

Lisätietoja

Tiina Hulkko

Hankejohtaja
050 304 4146 tiina.hulkko@vantaa.fi

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitysKaupunki rakentaa