Kehittäjätoimintaterapeutit perhekeskustoimintamallin jalkautuvia palveluita pilotoimassa

Uutinen

Vantaalla ja Keravalla pilotoidaan lasten ja nuorten neuropsykiatrista tukea tarjoavien toimintaterapeuttien jalkautumista alakouluihin ja päiväkoteihin. Toimintaterapeuttien tehtävänä on tukea koulujen ja päiväkotien henkilökuntaa lasten ja nuorten neuropsykiatristen erityispiirteiden tunnistamisessa sekä tuen ja ohjauksen tarjoaminen vanhemmille.

Henkilö kävelee koulun käytävällä

Hehittäjätoimintaterapeutti jalkautuu osaksi koulujen ja päiväkotien arjen työtä

Tietoa ja tukea matalalla kynnyksellä

Vantaalla Kartanonkosken ja Lehtikuusen alakouluissa sekä Keravalla Savenvalajan, Lapilan ja Jaakkolan päiväkodeissa kevätlukukauden 2022 aikana toteutettavassa pilotissa kehittäjätoimintaterapeutti jalkautuu osaksi koulujen ja päiväkotien arjen työtä. Kehittäjätoimintaterapeutti ei tee arviointeja, vaan työn painopiste on antaa koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle työkaluja neuropsykiatristen erityispiirteiden tunnistamiseen ja neuropsykiatrisesti erityispiirteisten lasten tukemiseen arjen toimintaympäristöissä. Kehittäjätoimintaterapeutti voi myös osallistua tarvittaessa lasten ja nuorten vanhempien tapaamisiin yhdessä opetushenkilökunnan kanssa sekä jakaa tietoa ja materiaalia neuropsykiatrisista erityispiirteistä. Lisäksi pilottiin kuuluu lastenpsykiatrin ja perheneuvolan tukipalveluiden asiantuntijan jalkautuva konsultaatio pilottikouluilla ja -päiväkodeissa.

Yhteistyöllä kohti tulevaa

Kehittäjätoimintaterapeuttien jalkautuminen kouluihin ja päiväkoteihin on osa Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen kehittämistyötä, jossa luodaan palveluita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Kehittämistyötä on valmisteltu yhdessä järjestöjen, kuten ADHD-liiton, Barnavårdsföreningin sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Pilotin tavoitteena on testata perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen jalkautuvien perhekeskuspalveluiden toimivuutta, yhdistää järjestöjen osaamista ja osallistaa perheitä hyvinvointialueen palveluiden jatkokehittämiseksi vuosille 2023–2028.

Hankkeessa jaetaan myös Arki toimimaan -opas koulujen henkilöstölle ja lasten huoltajille. Valmisteilla on tämän lisäksi Sinua varten -opas lasten huoltajille sekä muita välineitä koulujen ja päiväkotien henkilöstön tueksi. Lisäksi neuropsykiatristen palveluiden kuvaamiseen toteutetaan kuntalaisille suunnatut ja selkeät animaatiot.

 

Lisätietoja

Henna Salonen

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanke
Erityisasiantuntija
040 663 0587 henna.salonen@vantaa.fi

Avainsanat

HyvinvointialueSOTE-uudistusPäiväkoditPeruskoulut