Kotona Vantaalla -hankkeen tapaamisessa pohdittiin, miten kotivanhemmille voidaan tarjota entistä parempaa ja yksilöllisempää tukea

Uutinen

Kotona Vantaalla -hankkeen käynnistämä vieraskielisten kotivanhempien verkosto järjesti toisen tapaamisensa 10.5.2023. Verkostoon kuuluu laajasti eri organisaatioita kuten järjestöjä, hyvinvointialueen toimijoita sekä kunnan palveluita, jotka työskentelevät kotivanhempien kanssa Vantaalla.

Kotona Vantaalla verkosto tapasi

Kotona Vantaalla hankkeen tapaamisessa oli osallistujia Vantaan kaupungilta ja järjestökentältä

Verkoston tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä vieraskielisten kotivanhempien kanssa työskentelevien tahojen välillä, jakaa ajankohtaisista tietoa sekä hyviä käytäntöjä.

- Parasta tässä tapaamisessa on kohtaaminen muiden toimijoiden kanssa. Tämä on ollut loistava tilaisuus verkostoitua muiden kanssa jotka tekevät juuri samaa työtä, iloitsee hankesuunnittelija Sajiphan Koponen, Yhteiset Lapsemme järjestöstä.

Tapaamisessa käytiin keskustelua vieraskielisten kotivanhempien palveluiden saatavuudesta ja keinoista parantaa niiden saatavuutta. Tärkeänä asiana nousi esiin myös toimijoiden välisen asiakasohjauksen kehittäminen, jotta kotivanhemmille voidaan tarjota entistä parempaa ja yksilöllisempää tukea aikaisessa vaiheessa.

Minna Saarnivaara Vantaan seurakunnista osallistui verkostotapaamiseen

- Minna Saarnivaara Vantaan seurakuntayhtymästä kertoo seurakuntien tarjoavan erinomaisen mahdollisuuden maahanmuuttajille oppia suomen kieltä tulemalla mukaan seurakuntien toimintaan. Seurakunnilla on esimerkiksi kaikille avoimia muskareita alle päiväkoti-ikäisille, erilaisia perhekerhoja, yhteisöruokailuja kaikenikäisille sekä toimintaa senioreille.

Saarnivaaran mielestä päivän paras antia on ollut tavata kaupungin, järjestöjen ja kolmannen sektorin toimijoita.

-On ollut tärkeää vaihtaa tietoa toisten kanssa mitä jokainen tekee, jakaa yhteisiä huolia ja rakentaa yhdessä tilannekuvaa, Saarnivaara kertoo.

Verkostotapaamiset ovat avoimia kaikille vieraskielisten kotivanhempien kanssa työskenteleville tahoille, ja seuraava tapaaminen on suunniteltu syksylle. Kotona Vantaalla -hanke ja verkosto toivovat mukaan mahdollisimman monia tahoja ja toimijoita, jotta yhdessä voimme edistää vieraskielisten kotivanhempien ja lasten hyvinvointia Vantaalla.