Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen panostetaan Vantaalla

Uutinen

Vantaan varhaiskasvatus lähtee mukaan pitkäkestoiseen koulutus- ja ohjauskokonaisuuteen ProVakaan, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilöstön osaamista lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemisessa. ProVaka on osa Vantaan varhaiskasvatuksessa tapahtuvaa kehittämistyötä lapsen tuen ja inkluusion edistämiseksi.

Nainen ja lapsi katsovat peilistä.

Kuva: Sercan Alkan

Positiivisesti ryhmässä oppiva varhaiskasvatus, ProVaka, on Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteistyössä kehittämä koulutus- ja ohjauskokonaisuus varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Koulutuksessa annetaan henkilöstölle lisää eväitä lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen. Kaikilla Vantaan päiväkodeilla on mahdollisuus osallistua ohjelmaan.

– Yhteistyö Niilo Mäki Instituutin kanssa on upea mahdollisuus yhteiskehittämiseen ja toimintakulttuurin muuttamiseen inklusiiviseen suuntaan. Teemme kaikkemme, jotta laadukas tuki on mahdollista kaikille vantaalaisille lapsille, sanoo varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Katjamaria Halme.

ProVaka -toimintamalli vahvistaa varhaiskasvatuksen inklusiivista toimintaympäristöä ja ohjaa toimintakulttuurin kehittymistä sosiaalisia taitoja arvostavaksi, ja henkilöstön yhdenmukaisia ohjauksen tapoja hyödyntäväksi.

– On tärkeää, että varhaiskasvatuksessa annettava tuki on vaikuttavaa, ja siksi käytettyjen menetelmien tulisi pohjautua tutkimustietoon ja niiden positiivisista vaikutuksista lapsille tulisi olla näyttöä, toteaa varhaiskasvatuksen asiantuntija Kati Kaplin-Sainio.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (OPH 2022) ohjaavat, että varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja pedagogista toimintaa tulee kehittää inkluusion periaatteiden mukaisesti. Inklusiivinen toimintakulttuuri edistää lasten osallisuutta ja oppimista ja vastaa kaikkien lasten erilaisiin tarpeisiin, turvaten myös tarvittavan tuen (OPH 2022).

Tutkimusten ja myös Vantaan varhaiskasvatuksen oman arviointitiedon mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten yleisimpiin tuen tarpeisiin kuuluvat sosioemotionaalisten taitojen vaikeudet, kuten itsesäätelyn vaikeudet tai uhmakas ja aggressiivinen käyttäytyminen.

– Tutkimustieto kuitenkin kertoo, että juuri käyttäytymisen tukemisen osalta suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on todettu olevan puutteita tuen systemaattisuudessa ja tutkimusperustaisuudessa. ProVaka on vahvasti yhteisöön ja toimintakulttuurin muutokseen kytketty toimintamalli, jossa käyttäytymisen tukemisen perusta rakennetaan positiiviseen näyttöön perustuvilla tavoilla, osana varhaiskasvatuksen hyvää perustoimintaa, kertoo varhaiskasvatuksen projektiasiantuntija Hanna Tuominen.

Käyttäytymisen opettaminen tapahtuu jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa, kohdennetun positiivisen palautteen kautta. Päiväkodin yhteiset toimintatavat, aikuisten sitoutuminen ja omalla esimerkillä opettaminen ovat onnistumisen kannalta erittäin keskeisessä roolissa.

Valtakunnallisesti toimintamalli on käytössä noin 80 kunnassa ja Vantaa on ensimmäinen suuri kunta, joka mahdollistaa toimintamallin käytön koko kaupungin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus sitoutuu toimintamalliin kolmeksi vuodeksi, vuoden 2024 loppuun saakka.

 

Avainsanat

Päiväkodit