Petikonhuipun käyttö maanläjityspaikkana jatkuu

Uutinen

Asiasanat

Myyrmäen suuralueRakentaminen

Petikossa Pyymosantiellä sijaitsevan Petikonhuipun – entiseltä nimeltään Pitkäsuon – käyttö maamassojen läjityksessä käytettävänä täyttömäkenä jatkuu.

Maanläjityspaikka

Aluehallintovirasto on myöntänyt Vantaan kaupungille luvan laajentaa maanvastaanotto ja -läjitystoimintaa ja jatkaa kallionlouhintaa Petikonhuipulla seuraavien 20 vuoden ajan.

Kun maanläjitys alueella aikanaan päättyy, Petikonhuipusta tehdään virkistysalue. Alun perin alueen käyttö maanläjitykseen oli tarkoitus lopettaa jo aiemmin. Täyttöä alueella on kuitenkin jatkettu, sillä kaupungilla ei ole lähivuosina käytettävissä sopivaa korvaavaa maanläjityspaikkaa.

Petikonhuippu on Vantaan ainoa yleisessä käytössä oleva täyttömäki, ja sinne tuodaan vain rakentamiseen kelpaamatonta puhdasta maa-ainesta Vantaan alueen rakennustyömailta. Se on otettu käyttöön vuonna 1989.

Vantaalla oli ennen yleisessä käytössä myös Kulomäen maanvastaanottoalue eli Kulokukkula. Sen käyttö yleisenä täyttömäkenä päättyi vuonna 2011, minkä jälkeen sinne on toimitettu maa-aineksia enää kaupungin omilta työmailta. Kun Kulokukkulan käyttö aikanaan lopetetaan, myös siitä muokataan ulkoilualue. Aluetta käytetään kuitenkin maanläjitykseen vielä useita vuosia.

Petikonhuippu Vantaan karttapalvelussa