Psykologina Vantaalla

Uutinen

Psykologit haluavat vaikuttaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen tekemällä ennaltaehkäisevää ja yhteisöllistä työtä Vantaan kaupungilla.

Psykologit neuvottelevat pöydän ääressä

Psykologit haluavat vaikuttaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen tekemällä ennaltaehkäisevää ja yhteisöllistä työtä Vantaan kaupungilla.

Mitä kaikkea oppilas- ja opiskeluhuollon psykologin päivään kuuluu?

Esiopetuksen psykologin päivät koostuvat monenlaisista tapaamisista ja tehtävistä. - Päivään voi kuulua esimerkiksi lapsen tutkimustapaamisia, huoltajien tukikeskusteluja, havainnointeja, monialaisia neuvotteluja, opettajien konsultaatioita ja ammatillisia kokouksia, työnohjausta ja kirjallisia töitä. Työ painottuu aikuisten kanssa tehtävään työhön, vaikka asiakkaat ovat lapsia, kertoo vuodesta 2020 lähtien psykologina Vantaan kaupungilla työskennellyt Maarit Jansson.
Heidi Sorsan mielestä koulupsykologin työssä parasta on monipuolisuus, sillä työhön kuuluu oppilaiden tuki- tai tutkimustapaamisia, kouluneuvotteluja, keskusteluja vanhempien tai opettajien kanssa, luokkatyöskentelyä, konsultointia, koulutuksia tai kokouksia esimerkiksi koulun yhteisöllisen hyvinvointiryhmän tai koulupsykologien kesken.

Lukion opiskelijat hakeutuvat Anne Rädyn mukaan psykologille monenlaisista syistä; heillä voi olla arjen pieniä huolia tai sitten selkeitä hyvinvoinnin ja mielenterveyden pulmia. Suorassa asiakastyössä psykologi ottaa sovitusti ja tarpeen mukaan yhteyttä huoltajaan ja hoitaa opiskelijan asioita yhdessä myös koulun monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa. - Opiskeluhuollon psykologi tekee sekä yhteisöllistä ennaltaehkäisevää työtä että asiakastyötä. Ennaltaehkäisevä työ koululla voi olla jalkautumista opiskelijoiden keskuuteen välituntiaikoina tai opiskeluhuollollisten tuntien pitämistä. Koululla voi olla myös säännöllistä työryhmätyöskentelyä ja yhteistyö- ja suunnittelukokouksia koulun muiden opiskeluhuoltotyöntekijöiden kanssa. Koulun ulkopuolella on lisäksi moniammatillisia alueellisia yhteistyökokouksia, sanoo Räty.

Mikä on Vantaan pitovoiman salaisuus?

Vantaalla tehdään koko ajan konkreettisia toimia, jotta työhyvinvointi paranee ja työmäärä pysyy kohtuullisena: – Työ on monipuolista, ja voin kehittää ammatillista osaamistani säännöllisen työnohjauksen, koulutusten ja kollegiaalisen tuen avulla, kertoo Jansson ja jatkaa: – Me työntekijät osallistumme työnkuvan kehittämiseen, tiimimme yhteishenki on hyvä ja esihenkilö on helposti lähestyttävä. Suurin syy koulupuolelle hakeutumiseeni oli tehdä ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten kanssa.

Vantaalla on ollut niin paljon myönteisiä asioita, että Räty on työskennellyt kaupungilla jo vuodesta 1989. – Koulutyössä ollaan aika pitkälle tavallisen elämän asioiden parissa, ja toivo opiskelijoiden tilanteiden paranemisesta on aina läsnä. Opiskelijoiden kanssa on innostavaa ja hyvällä tavalla haastavaa työskennellä. Koulupsykologina voin vaikuttaa sekä yksilö- että yhteisötasolla, miettii Räty.

Psykologit kiittävät myös omien tiimiensä vahvaa ja iloista yhteishenkeä. Räty kertoo, miten työskentely hyvässä tiimissä parantaa työtyytyväisyyttä: – Säännölliset yhteydet työkavereiden kesken tuovat tunteen siitä, ettei asiantuntijatyöntekijänä olekaan koululla yksin, vaan rinnalla arjen työssä on vahva esihenkilön ja kollegoiden tuki. Sorsa peesaa Rätyä:  – Opettajat yleensä tietävät, mitä odottaa yhteistyöltä koulupsykologin kanssa. Koulupsykologiporukka on myös ihana! Vaikka koulussa olenkin ainoa oman ammattini edustaja, saan tarvittaessa kollegoiden tukea! Psykologitaustaiset esihenkilöt ovat myös yksi tekijä, joka pitää minut töissä Vantaalla.

Kiitosta saavat myös Vantaan päättäjät siitä, että he ovat pitäneet opiskeluhuollon hyvää toteutumista tärkeänä, ja valtuusto on lisännyt psykologien virkoja, ja psykologimitoitus toteutuu jo nyt, kun yhdellä psykologilla on vastuullaan 776 oppilasta/opiskelijaa. – Vantaalla tehdään työtä sydämellä ja enemmän kuin mitä viran puolesta edellytetään. Olen ylpeä kaupungin työntekijöistä, toteaa Räty.

Miksi hakeutua Vantaalle psykologin työhön?

Työntekijät ovat psykologien mukaan pitkälle tasa-arvoisia hallinnon kanssa, ja kentän työntekijöiden tietotaitoa ja näkemyksiä arvostetaan ja kuunnellaan. Psykologit tarkentavat tekemisen tapoja: - Vantaalla voi itse vaikuttaa koulupsykologityön sisältöön ja työn tekemisen tapoihin. Opiskeluhuollossa on toimivat rakenteet ja kouluilla arvostetaan koulupsykologien työtä. Yhteistyö kuraattoreiden, kouluterveydenhoitajien ja opettajien kanssa on antoisaa. Opiskeluhuollon toimintaa kehitetään jatkuvasti ja esihenkilöt kuuntelevat työntekijöidensä näkemyksiä. Omien kysymysten kanssa ei tarvitse jäädä koskaan yksin, ja koulupsykologiporukassamme jokainen on ammattitaitoinen ja tärkeä osa työyhteisöämme. Vantaa on mielestäni tavallisten ihmisten hyvä kaupunki, jossa halutaan varmistaa elämisen arjen sujuminen, nuorten hyvinvointi ja heidän mahdollisuutensa oppia. Vantaalla on hyvä tehdä töitä ja myös asua, sanoo Räty ja jatkaa:  – Eikä tämä ole maksettu mainos!

Avainsanat

MielenterveysPsykologiPeruskoulutLukiotPäiväkodit