Sipoonkorven kävijätutkimus: kansallispuistoon ollaan entistä tyytyväisempiä

Uutinen

Metsähallitus on julkaissut kävijätutkimuksen, jossa selvitettiin Sipoonkorven kansallispuistossa vuonna 2022 vierailleiden käyntikokemusta. Vastaajat olivat keskimäärin hyvin tyytyväisiä kansallispuiston palveluihin. Kehittyvä Kuusijärvi palvelee kansallispuiston kävijöitä tulevaisuudessa entistä paremmin.

Kevyenliikenteen silta Sudentassu valmistui vuonna 2019.

Metsähallituksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan Sipoonkorven kansallispuiston kävijöiden tyytyväisyys käyntikokemukseensa on kasvanut verrattuna edelliseen, vuonna 2017 tehtyyn, tutkimukseen. Kävijätyytyväisyysindeksi oli edellisessä tutkimuksessa 3,95 ja vuonna 2022 tehdyssä tutkimuksessa se oli noussut 4,34:ään. Tutkimukseen vastanneita pyydettiin arvioimaan käyntikokemuksensa eri osa-alueita asteikolla 1–5. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat alueen siisteyteen ja turvallisuuteen sekä taukopaikkojen palveluihin kuten polttopuihin.

Vuonna 2022 Sipoonkorven kansallispuistossa käytiin yhteensä 134 400 kertaa.

Sipoonkorven matkailun työllisyysvaikutukset kasvoivat kolmesta kuuteen henkilötyövuoteen, ja kotimaisten matkailijoiden rahankäyttö kävijää ja käyntiä kohden nousi 6 eurosta 13 euroon.

Kuusijärven kehittäminen palvelee Sipoonkorven kävijöitä

Vaikka vastaajat olivat varsin tyytyväisiä kansallispuiston palveluihin, alueelle toivottiin aktiivisempaa yrittäjätoimintaa ja lisää palveluita. Tarve monipuolisemmalle palvelutarjonnalle on huomioitu myös Kuusijärven kehittämissuunnitelmassa. Kuusijärvi toimii porttina Sipoonkorven kansallispuistoon. Alueelle rakennetaan vuonna 2024 uusia palvelurakennuksia, joihin on suunniteltu muun muassa vuokrattavia tiloja.

”Kevyen liikenteen silta Sudentassu yhdistää Kuusijärven Sipoonkorven kansallispuistoon. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa Kuusijärven entistä monipuolisemmat luonto- ja liikuntapalvelut tarjoavat vaihtoehtoja myös kansallispuiston kävijöille”, kertoo Kuusijärven kehittämishankkeen koordinaattori Anniina Laitala.

Kansallispuistoon pääsee bussilla jälleen ensi kesänä

Kuusijärven kehittämisen yhtenä tavoitteena on huomioida kestävät kulkutavat Kuusijärvelle ja aina Sipoonkorpeen saakka. Parantamalla julkisia ja kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä halutaan myös vähentää pysäköintialueen ruuhkautumista erityisesti kesäkuukausien aikana.

HSL aloittaa yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa suoran bussiyhteyden Tikkurilan aseman ja Kuusijärven välillä. Bussi liikennöi tulevalla kesäkaudella.

Tavoitteena on myös, että retkeilijöitä Sipoonkorven kansallispuistoon kuljettava Sipoonkorpi Hop-On Hop-Off -bussipalvelu jatkaa liikennöintiä kesäkaudella 2023. Vantaan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteinen bussipalvelu on liikennöinyt aiemmin kesäkausilla 2021–2022. Viime kesänä bussin kyytiin pääsi ensi kertaa myös Mellunmäen metroasemalta. Bussiyhteyden muut pääteasemat olivat Tikkurilassa ja Nikkilässä.

Lisäksi Kuusijärvelle tänä vuonna valmistuva uusi pysäköintialue helpottaa alueen ajoittaisia pysäköintiruuhkia. Uuden pysäköintialueen arvioidaan valmistuvan syyskuussa 2023.

Metsähallituksen kävijätutkimus toteutettiin 26.2.–16.10.2022 haastatteluin ja postilaatikkokeräyksellä. Tutkimuksessa saatiin 498 vastausta. Tutkimus on luettavissa Metsähallituksen verkkosivuilla.

Avainsanat

KuusijärviUlkoliikunta