Vantaa pääsi maailman johtavien ilmastokaupunkien A-listalle

Uutinen

Asiasanat

Ympäristö ja luonto

Vantaa pääsi maailman johtavien ilmastokaupunkien listalle yhtenä 122 kaupungista. Listaa ylläpitää voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö CDP, joka kerää tietoa kaupunkien ja yritysten ympäristötoimista

Ilmakuva Tikkurilasta

Päästäkseen A-luokkaan kaupungilla on oltava muun muassa kattava päästökartoitus ja tavoitteet päästöjen vähentämiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Kaupungin on myös arvioitava ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä ja tehtävä suunnitelmallisesti työtä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. 

Parhaaseen A-luokkaan ylsi vain noin joka kymmenes eli 12 prosenttia raportointiin osallistuneista kaupungeista. Vuonna 2022 luokitukseen osallistui 1002 kaupunkia ympäri maailman. Suomesta A-luokkaan pääsivät Vantaan lisäksi Lahti, Tampere, Turku ja Oulu.

CDP:n listaus on suunniteltu rohkaisemaan ja tukemaan kaupunkeja tehostamaan ilmastotoimiaan, ja se perustuu kaupunkien toimistaan ilmoittamiin ympäristötietoihin.

Vantaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä

Vantaa on tehnyt suunnitelmallista ympäristötyötä jo pitkään. Vantaa asetti vuonna 2017 tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030 ja on laatinut tavoitteen toteuttamiseksi suunnitelman, resurssiviisauden tiekartan.

”Vantaan asukkaat ja yritykset odottavat kaupungilta ilmastotyössä johtajuutta. Tätä nyt tunnustustakin saanutta johtajuutta kaupunki toteuttaa resurssiviisauden tiekartalla tavoitteineen ja toimenpiteillään olla hiilineutraali vuonna 2030. Näiden toimenpiteiden avulla Vantaa kehittyy terveellisemmäksi ja kestävämmäksi kaupungiksi, jossa asukkaat voivat hyvin. Samalla kasvavat kaupungin vetovoimaisuus ja kilpailukyky”, kertoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Vantaan tavoitteena on olla kaupunki, jossa luonto on monimuotoista, luonnonvaroja käytetään kestävästi ja jossa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintatavat ovat vastuullisia. Kaupungin toiminnassa pyritään vähäpäästöisyyteen ja hiilineutraaliuteen. Hiilineutraalius tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan esimerkiksi metsien ja maaperän hiilinieluja kasvattamalla.

Hiilineutraaliuteen lasketaan Vantaan alueella tuotetut päästöt. Suurimpia näistä ovat sähkön ja lämmön käytön sekä liikenteen päästöt. Sen sijaan laskelmaan eivät kuulu niin sanotut kulutuksen päästöt, joita syntyy esimerkiksi rakennusmateriaalien ja ruuan tuotannosta Vantaan ulkopuolella.  

Kaupungilla on monia keinoja vähentää päästöjä. Esimerkiksi myydessään maata yksityisille rakentajille Vantaa edellyttää, että tonteille rakennettavat rakennukset ovat energiatehokkaita. Vantaa huomioi kaavoituksessaan ilmastonäkökulmat ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Monimuotoinen luonto tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sitoo ilmasta hiilidioksidia. Vantaa myös lisää uusiutuvan energian käyttöä omissa kiinteistöissään. Kaukolämmön päästöjen vähenemisen kannalta merkittäviä ovat Vantaan Energian toimet. Yhtiö aikoo luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuonna 2026.

Vantaa kuuluu ilmastotyön edelläkävijäkuntiin Suomessa. Kestävän kehityksen toimikunta on palkinnut Vantaan kaupungin green deal -sopimuksistaan ja Euroopan Innovaationeuvosto on valinnut Vantaan Euroopan nousevaksi innovaatiokaupungiksi.

Tietoa Vantaan ilmastotyöstä

Ympäristöjärjestö CDP:n listaus järjestön omilla sivuilla