Vantaa palkittiin vuoden 2022 parhaasta kestävän kehityksen sitoumuksesta

Uutinen

Kaupunki sai tunnustusta kolmesta vapaaehtoisesta hankintojen green deal -sopimuksesta, joilla kaikilla edistetään kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita. Palkinto jaettiin Motivan tilaisuudessa perjantaina 16.9.2022.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Vastuullisuuskonsultti Eveliina Varis, Ympäristökeskuksen ympäristöpäällikkö Jari Viinanen ja Tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Vastuullisuuskonsultti Eveliina Varis, Ympäristökeskuksen ympäristöpäällikkö Jari Viinanen ja Tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius. Kuva: Motiva.

Green deal -sopimukset ovat vapaaehtoisia sopimuksia valtion ja elinkeinoelämän tai esimerkiksi kuntasektorin välillä. Sopimusten avulla etsitään suhteellisen nopeita saavutettavissa olevia ratkaisuja ilmastohaasteisiin vastaamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.  

Vantaan kaupunki palkittiin Varhaiskasvatuksen, Päästöttömien työmaiden ja Kestävä purkaminen -sopimuksista. Valinnan kunniakirjalla palkittavista sitoumuksista teki Ympäristöministeriö. Kaikki solmitut sitoumukset ovat näkyvillä Sitoumus2050-sivustolla.  

Palkintoa vastaanottamassa olivat Ympäristökeskuksen ympäristöpäällikkö Jari Viinanen, tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius sekä hankinnan palveluyksiköstä vastuullisuuskonsultti Eveliina Varis. 

Voit katsoa Valtioneuvoston kanslian tekemän haastatteluvideon tilaisuudesta tästä linkistä

Viinanen kertoo videolla, että Vantaalla green deal –sopimusmenettely on koettu erinomaiseksi työkaluksi toteuttamaan kaupunkistrategiaa sekä Vantaan pitkän aikavälin ympäristötavoitteita määrittävää resurssiviisauden tiekarttaa. 

Green deal -sopimukset toteuttavat kaupungin strategiaa 

Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen tavoitteena on, että sopimuksessa mukana olevien kaupunkien ja Senaatin työmailla ei vuoden 2025 jälkeen käytetä fossiilisia polttoaineita. Lisäksi vuoden 2030 loppuun mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Sopimuksen pohjalta on mietitty uudelleen kaupungin kilpailutuksia sekä hankintasopimuksia. Päästöttömien työmaiden green deal on merkittävä sopimus, sillä se avaa käytännössä Suomeen sähköisten työkoneiden markkinat. 

Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa - Kestävien hankintojen green deal –sopimuksella tavoitellaan lasten kokonaiskemikaalialtistuksen vähentämistä julkisten hankintojen keinoin. Sopimusosapuolet ovat käyneet keskustelua markkinoiden kanssa, laatineet yhteisiä hankintakriteereitä tuotteita ja palveluita toimittaville yrityksille ja näin pyrkineet saamaan päiväkoteihin turvallisempia tuotteita. Työtä haitallisten kemikaalien vähentämiseksi on tehty monissa eri tuoteryhmissä, kuten puhtauspalveluissa, leluissa ja kalusteissa.  

Variksen mukaan markkinoiden kanssa käytävä vuoropuhelu auttaa asettamaan realistiset tavoitteet tämänhetkinen tarjonta huomioiden. Tietoa jalkautetaan varhaiskasvatushenkilöstölle, jotka sopimusten mukaisesti hankkivat varhaiskasvatusympäristöön sopivia turvallisia tuotteita. 

Kestävän purkamisen green deal –sopimuksen päätavoitteena on lisätä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä. Pääsääntöisesti kaikissa korjaus- ja purkuhankkeissa toteutetaan purkukartoitus ympäristöministeriön purkukartoitusopasta hyödyntäen. Liittymällä sopimukseen sitoudutaan raportoimaan ennakkoon arvioidut korjaus- ja purkuhankkeissa syntyvät purkumateriaalit. Green deal antaa kehikon oman toiminnan systemaattiselle kehittämiselle, luoden samalla ymmärrystä arvoketjujen muuttumisesta.

Osallistumalla lisätään kaupungin osaamista kiertotalousprosesseista ja EU:n ja ympäristöministeriön säädösvaatimuksista. Purkuprosessi suunnitellaan ja kilpailutetaan tarkoituksenmukaisesti ja tiedonhallinta paranee. Sitoumus yhdistää toimitilojen kestävän rakentamisen ja purettavien rakennusten materiaalien uusiokäytön kiertotalouden kautta.

- Haluamme olla mukana kiertotalouden asioiden edistämisessä ja kestävän purkamisen green deal yhdistää hienosti näitä kahta toimintoa. Saamme kallisarvoiset materiaalit ja rakennusosat kiertäämään kaupungin sisällä. Julkaisemalla tätä tietoa avoimesti muille, materiaalit kiertävät laajemmin, ja vastaanottava kohde löytyy todennäköisesti helpommin, kertoo Wallenius. 

Vantaa vähentää hiilidioksidipäästöjä ja korostaa kiertotaloutta 

Wallenius toteaa, että työ teemojen parissa jatkuu monella eri saralla. Resurssiviisauden tiekartan toteutussuunnitelmat ja niiden toimenpiteiden edistäminen koskevat kaikkia kaupungin toimialoja. 

Päätavoitteina Vantaalla ovat hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja luonnonvarojen säästäminen. Wallenius näkee, että kiertotalouden rooli on erittäin ajankohtainen asia, koska tiedetään, että monet luonnonvarat ovat ehtymässä. 

Lisätietoja:  

Päästöttömien työmaiden green deal 
Ympäristökeskuksen ympäristöpäällikkö Jari Viinanen
jari.viinanen@vantaa.fi 
 
Kestävän purkamisen green deal 
Tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius
pekka.wallenius@vantaa.fi 

Varhaiskasvatuksen green deal
Vastuullisuuskonsultti Eveliina Varis
eveliina.varis@vantaa.fi 
p. 043 825 5458 

Avainsanat

VastuullisuusStrategiaHankinnat