Vantaan ammattiopisto Varian uuden toimipisteen rakennustyöt Vehkalassa alkavat

Uutinen

Asiasanat

KoulutusRakentaminenToimitilat

Vantaan ammattiopisto Varialle rakennetaan uusi toimipiste Vehkalaan. Rakennustyöt alkavat kesäkuun alussa. Käyttöön uudet tilat otetaan suunnitelmien mukaan kesällä 2025.

Havainnekuva pääsisäänkäynti Vehkalantien suunnasta.

Havainnekuva Varia Vehkalan pääsisäänkäynnistä Vehkatien suunnasta. Kuva: Raami Arkkitehdit Arcada.

Vehkalan opetuspisteessä opiskellaan tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalaa, sähkö- ja automaatioalaa, tieto- ja tietoliikennetekniikkaa, autoalaa, lentokonealaa ja logistiikka-alaa.

Oppilaitokseen suunnitellaan tilat 2 130 opiskelijalle ja 250 työntekijälle. Rakennusten kokonaislaajuus on 23 830 neliömetriä. Rakennus on pääosin 3-kerroksinen ja osittain 4-kerroksinen. Sisäpihan puolella on 1-kerroksisia korkeita hallitiloja. Rakennuspaikan koko on noin 5,5 hehtaaria.

”Vehkalan rakennuspäätös on Vantaan kaupungilta erittäin iso ja merkittävä satsaus ammatilliseen koulutukseen. Olemme erittäin iloisia siitä, että kaupunki osoittaa näin suurta arvostusta ammattikoulutukseen. Uudisrakennuksen myötä saamme modernisoitua sinne sijoittuvien alojen oppimisympäristöt ja se mahdollistaa nykyistä monipuolisemmat pedagogiset ratkaisut. Uusi kampus parantaa myös merkittävästi opiskeluviihtyvyyttä ja Varian kykyä palvella alueen työ- ja elinkeinoelämää”, sanoo ammattiopisto Varian rehtori Pekka Tauriainen.

Vehkalan yritys- ja työpaikka-alue sijaitsee Kehä III:n ja Hämeenlinnanväylän (vt 3) kainalossa. Vantaan ammattiopisto Varian toimipiste sijoittuu Vehkalan juna-aseman välittömään läheisyyteen. Paikka on valittu muun muassa juuri hyvien liikenneyhteyksien vuoksi.

Rakennushankkeen arvo on noin 78,2 miljoonaa euroa, ja se toteutetaan kaupungin omistaman VTK Kiinteistöt Oy:n hankkeena. Urakoitsijana hankkeessa toimii Jatke Oy.

”Vehkalan hanke on tähän asti ehdottomasti VTK:n suurin hanke. Meillä on kuitenkin pitkä kokemus koulukiinteistöjen rakennuttamisesta, sekä kouluista että ammattikorkeakoulu Metropolian Myyrmäen suuresta laajennushankkeesta vuodelta 2018”, kertoo toimitusjohtaja Jukka Antila VTK Kiinteistöt Oy:stä.

Suuri tarve nykyaikaisille opiskelutiloille

Vehkalan toimipiste on osa laajempaa ammattiopisto Varian toimitilakokonaisuuden kehitystä. Opetusta keskitetään toiminnallisista, teknisistä ja taloudellisista syistä nykyisen neljän toimipisteen sijaan kolmeen toimipisteeseen, jotka ovat tiloiltaan nykyaikaisia ja terveellisiä. Nämä toimipisteet ovat tuleva uusi Vehkalan toimipiste, suunnitteilla oleva uusi Tikkurilan Jokiniemeen sijoittuva Oppimiskampus sekä peruskorjattava Hiekkaharjun toimipiste.

”Varian tilojen uudistaminen on suuri, mielenkiintoinen kokonaisuus. Tulevina vuosina VTK toteuttaa myös uudet tilat Tikkurilan Jokiniemeen ja peruskorjaa Hiekkaharjun tilat. Tämä on hieno luottamuksen osoitus Varialta ja Vantaan kaupungilta meille”, toimitusjohtaja Antila sanoo.

Vantaan kaupungin omistama Varia toimii nykyisin Hiekkaharjun lisäksi Koivukylässä, Aviapoliksessa ja Myyrmäessä. Kolmen viimeksi mainitun opetuspisteen toiminnot siirretään uusiin ja uudistettuihin tiloihin vaiheittain tulevien vuosien aikana. Niiden vanhentunut rakennuskanta vaatisi erittäin suuria korjauksia. Rakennukset eivät korjausten jälkeenkään soveltuisi käyttöön yhtä hyvin kuin kokonaan uudella tavalla suunnitellut tilat.

Vehkalan toimitilahanke mm. tehostaa tilankäyttöä, helpottaa Variaa vastaamaan opiskelijamäärien kasvuun ja koulutussisältökysynnän muutoksiin ja vaihteluun. Se myös mahdollistaa ja tukee opetuksen, koulutuksen ja oppimispolkujen kehittämistä.

Tekniikan alat tarvitsevat suuria tiloja
 

Tekniikan opetusaloilla tarvitaan hyvin monimuotoisia, suuria tiloja. Useisiin halleihin tarvitaan väylät ajoneuvojen sisäänajoa ja hallien läpiajoa varten, mikä on määrännyt rakennuksen sijoittelua ja kokoa. Erityisvaatimukset ovat aiheuttaneet myös hyvin vaihtelevia vaatimuksia taloteknisten järjestelmien suunnitteluun sekä palotekniseen suunnitteluun.

Piha-aluetta hyödynnetään raskaan kaluston ajoharjoitteluun ja pysäköintiin, mikä aiheuttaa erityisvaatimuksia pihan kantavuudelle, hulevesien poistojärjestelmille sekä alueen aitaamiselle ja luiskaamiselle. Nämä on saatu suunniteltua tehokkaasti uudelle piha-alueelle.

Kaikki eivät saavu paikalle vain julkisella liikenteellä. Oppilaitoksen pysäköintialueelle Vehkalantien pohjoispuolelle tulee 400 pysäköintipaikkaa. Pysäköintialue on myös ympärivuotisesti ulkoilijoiden käytettävissä. Pysäköintialueen lähellä sijaitsevat Tyttömäkeä kulkeva latu ja ympärivuotinen ulkoilu- ja ratsastusreitti.

Rakennus on suunniteltu Vantaan kaupungin ohjeistuksen mukaan resurssiviisaasti. Omalla tontilla tuotetaan puolet tarvittavasta lämmitysenergiasta maalämpökaivojen ja aurinkopaneeleiden avulla. Toinen puoli on Vantaan Energian kokonaan uusiutuvasti tuotettua kaukolämpöä.

Varia Vehkalan hankkeen tiedot on koottu Vantaan verkkosivuille, https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/varia-vehkalan-toimipiste.

Varian Tikkurilan Jokiniemeen sijoittuvasta oppimiskampuksesta kerrotaan puolestaan lisää verkossa sivulla https://vantaa.fi/oppimiskampus 

Lisätiedot

Rehtori Pekka Tauriainen, Varia, p. 050 312 4514, pekka.tauriainen@vantaa.fi

Toimitusjohtaja Jukka Antila, VTK Kiinteistöt Oy, puh. +358 50 331 1223 jukka.antila@vtkoy.fi
www.vtkoy.fi

 

 

 

 

 

 

 

Avainsanat

VariaKaupunki rakentaaAmmattikoulut