Vantaan ja Keravan hyvinvointialue organisoituu toimialoittain

Uutinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaatiorakenne vastaa alueen asukkaiden palvelutarpeisiin toimialoittain.

Henkilöt katsovat tablettitietokonetta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue organisoituu toimialoittain

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen Vantaan ja Keravan alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä. Vuoden 2022 aikana hyvinvointialueen organisaatio rakentuu vaiheittain. Tammikuussa pidettiin aluevaalit ja aluevaltuusto aloitti työnsä maaliskuussa. Aluevaltuusto on nyt asettanut aluehallituksen ja hyvinvointialuejohtajan virka on ollut haussa. Myös hyvinvointialueen organisoitumisen määrittävä hallintosääntö on hyväksytty ja hyvinvointialueen organisaatiorakenne alkaa muodostua.

Luonnos Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaatiosta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue organisoituu toimialoittain, jotka ovat:

  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala
  • Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala
  • Vanhusten palvelujen toimiala
  • Terveydenhuollon palvelujen toimiala
  • Pelastustoimen palvelujen toimiala

Lisäksi koko organisaatiota palvelee Konsernipalvelujen toimiala, johon kuuluvat mm. taloushallinto ja viestintä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaatio tuo mukanaan joitain muutoksia Vantaan ja Keravan nykyisiin organisaatioihin. Joitain palvelukokonaisuuksia on pilkottu, joitain taas yhdistetty, tavoitteena on mahdollisimman sujuvasti ja asiakaslähtöisesti toimivat palvelut jo vuonna 2023.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaatio ei ole vielä täysin valmis. Vuoden 2022 aikana tarkennetaan yksityiskohtia ja täytetään organisaation eri tehtäviä, hyvinvointialuejohtajasta alkaen. Hyvinvointialueen henkilöstö siirtyy nykyisistä tehtävistään hyvinvointialueelle ns. vanhoina työntekijöinä entisine palvelussuhteen ehtoineen. Kaikille hyvinvointialueelle siirtyville työntekijöille tarjotaan hyvinvointialueelta töitä ja heille etsitään yhdessä sopiva tehtävä.

Hyvinvointialueen organisaatiomalli on yksi askel yhteisellä matkalla kohti palvelukykyisempää organisaatiota alueen asukkaille sen työntekijöille. Malli tarjoaa raamit, joiden sisälle rakennetaan yhteistyöllä kokonaisuus, asukkaidensa ja työntekijöidensä näköinen Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, joka vastaa entistä paremmin asukkaidensa tarpeisiin ja on hyvä paikka olla töissä ja kehittyä ammattilaisena.

Hyvinvointialueen valmistelussa kuullaan myös alueen asukkaiden sekä järjestöjen näkemyksiä. Avoinna oleva Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukas- ja järjestökysely varmistaa osaltaan, että myös asukkaan ääni kuuluu hyvinvointialueen valmistelutyössä ja että hyvinvointialueen palvelut vastaavat alueen asukkaiden toiveita.

Hyvinvointialueen organisaation tarkka suunnittelu yhdessä henkilöstön, asukkaiden ja sidosryhmien kanssa varmistaa sen, että hyvinvointialueuudistus todella parantaa palvelutasoa. Tämä suunnittelutyö jatkuu vuoden 2022 aikana tehtävien ja toimintojen suunnittelulla, entistä enemmän myös palvelujen tekijöiden, arjen työn parhaiden asiantuntijoiden, kanssa.

Lisätietoja

Timo Aronkytö

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Muutosjohtaja
050 3121 678 timo.aronkyto@vantaa.fi

Olli Huuskonen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Sote-valmistelun muutosjohtaja
040 318 2421 olli.huuskonen@kerava.fi

Jyrki Landstedt

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Pelastuslaitoksen valmistelujohtaja
050 314 5385 jyrki.landstedt@vantaa.fi

Anne Sivula

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
HR-valmistelujohtaja
040 556 9206 anne.sivula@vantaa.fi

Avainsanat

HyvinvointialueSOTE-uudistus