Asukastilaisuudet ja ajankohtaiset kaavat

Kaavatyö käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Käy lukemassa kaavan lähtötiedot. Tutustu myös ajankohtaisiin asukastilaisuuksiin ja nähtävillä oleviin asemakaavoihin.

Kolme ihmistä keskustelemassa kerrostalon edessä.

Asukastilaisuus Aviapoliksen lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteista

Tule suunnittelemaan Euroopan ympäristöystävällisintä lentokenttäkaupunkia!

Tilaisuus on tiistaina 28.3.2023 klo 17-19.30.

Aviapolis X -tapahtumapaviljonki, Karhumäenportti 2, Tiiranpuisto (Clarion Hotellin ja Aviapoliksen aseman pohjoisen sisäänkäynnin vieressä)

Tilaisuuden alustava ohjelma: 

17.00 tervetuloa ja illan ohjelma, kahvitarjoilu
17.10 Suunnitteluperiaatteiden esittely
18.10 briiffaus työpajoihin
18.15 Työpajat (Aiheet: Kiehtova kaupunki: Käveltävä kaupunki, Vihreä kaupunki, Resurssiviisas kaupunki)
19.00 Yhteenveto työpajoista
19.30 tilaisuus päättyy

Samalla voit tutustua juuri valmistuneeseen Aviapolis X-tapahtumapaviljonkiin!

Asukastilaisuus Koivukylän ajankohtaisista kaavoitushankkeista

Tilaisuus pidetään 4.4.2023 klo 18-20.00 Koivukuylän asukastilassa. (Hakopolku 2).

Aiheina ovat Päiväkummun pientalot ja virkistysalue, Koivukylän kaavarunko, Rekolan keskusta ja Peijaksen sairaalan laajennus. Tilaisuuden alussa esitellään kaavat. Esittelyt voit kuunnella myös Teams-linkin kautta. Tilaisuus jatkuu keskustella suunnittelijoiden kanssa pöytien ääressä. 

Jokiniemessä Satomäenkujalle rivi- tai paritaloja

Osoitteessa Satomäentie 22 ja Satomäenkuja 4 puretaan kaksi omakotitaloa ja niiden paikalle kaavoitetaan kaksikerroksisia rivitaloja tai paritaloja. Se vaatii rakennusoikeuden nostoa nykyisestä 400 kerrosneliömetristä enintään 1200 kerrosneliömetriin.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1.5.2023 mennessä.

Päiväkummun pientalotontit ja virkistysalue

Alue rajautuu pohjoisessa ja lännessä Keravanjokeen, idässä Päiväkummun pientaloalueeseen ja etelässä Laurintiehen. Alueen pinta-ala on noin 22 ha, josta yleiskaavassa on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi noin 5 ha ja muilta osin lähivirkistysalueeksi. Asuinalueen laajennuksen koko ja tarkka rajaus määritellään suunnittelun edetessä.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä 18.4.2023 mennessä.

Asukastilaisuus 4.4.2023 klo 18-20.00. Koivukuýlän asukastila (Hakopolku 2).

Etelä-Koivurinteessä katujärjestelyjä ja asumista

Askiston eritasoliittymästä ja Hieskoivuntietä luovutaan ja nyt suunnitellaan kiertoliittymää. Kokoojakatuna toimisi nykyinen Koivurinne. Puunhakkaajanmäelle tutkitaan asumista. Päiväkotitontti on tarkoitus suurentaa ja siirtää maastossa ylemmäksi.

Yhteissuunnittelutilaisuus Askiston koululla (Uudentuvantie 5-7) 22.3.2023 klo 17.30-19.30.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 18.4.2023 mennessä.

Pohjois-Koivurinteen pientaloalue täydentyy

Asemakaavan laatiminen Pohjois-Koivurinteelle alkaa. Alueella on nyt 34 asuntoa. Alue sijaitsee lentomeluvyöhykkeellä 55–60 dB, jossa täydennysrakentaminen on mahdollista. Samalla kaavoitetaan Vihdintie Espoon rajalle, yleiskaavan Kynikentien (Tikkurilantien jatkeen) länsiosa ja luontoalueita.

Yhteissuunnittelutilaisuus Askiston koululla (Uudentuvantie 5-7) 22.3.2023 klo 17.30-19.30. 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 18.4.2023 mennessä.

Koillis-Vantaan liikuntahalli Metsolaan

Leppäkorven koulun läheisyyteen, Korpikontion kentälle kaavoitetaan liikuntahalli ja mahdollisesti hiekkakenttä. Nykyään paikalla sijaitsee väliaikainen koulupaviljonki.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 29.3.2023 mennessä Kirjaamoon.

Tikkurilassa Unikkotielle asuinkerrostaloja

Unikkotien etelälaidalla, Kielotien risteyksen molemmin puolin, osoitteissa Unikkotie 10 ja 12 vanhat asuinrakennukset puretaan ja korvataan asuinkerrostaloilla, joiden alimpiin kerroksiin sijoittuu työpaikka- ja liiketiloja. Kerrosluku nousisi nykyisistä neljästä ja kuudesta kerroksesta seitsemään kerrokseen.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sisällöstä 9.4.2023 mennessä.

Puutarhatien päiväkoti Koivuhakaan

Osoitteeseen Puutarhatie 43 kaavoitetaan 2-3-kerroksinen päiväkoti 168 lapselle. Työn yhteydessä tarkastellaan myös päiväkodin laajennusvaran ja/tai alakoulun tai alakoulun alimpien luokkien sijoittumista kaava-alueelle. Rakennukset sovitetaan
pientalovaltaiseen ympäristöön sekä keskuspuiston maisemaan.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) 9.4.2023 mennessä .

Vantaan ratikka: Heidehof

Vaiheasemakaavalla varaudutaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Jokiniemenkadulla ja Heidehofintiellä. Lisäksi varaudutaan Heidehofintien varteen suunniteltavaan pyöräilyn baanaan.

Mielipiteen vuorovaikutusmateriaalista voi jättää 28.3.2023 mennessä.

Vantaan ratikka: Kielotie 11

Kaavalla varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Kielotiellä. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista.

Mielipiteen vuorovaikutusmateriaalista voi jättää 28.3.2023 mennessä.

Vantaan ratikka: Lentoasema ja Tietotie

Asemakaavamuutoksella varaudutaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Lentoasemalla ja Tietotiellä.

Mielipiteen vuorovaikutusmateriaalista voi jättää 24.3.2023 mennessä.

Vantaan ratikka: Jokiniemi

Asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Kyytitiellä, Jokiniemenkadulla ja Väritehtaankadulla. Kaavan yhteydessä laaditaan myös Tikkurilanraition itäisen osuuden maanalainen katukaava. Santaradantien linjausta muutetaan.

Mielipiteen vuorovaikutusmateriaalista 24.3.2023 klo 16 mennessä.

Vantaan ratikka: Pakkala

Asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Rälssitiellä, Tasetiellä, Väinö Tannerin tiellä ja Osuustiellä.

Mielipiteen vuorovaikutusmateriaalista voi jättää 24.3.2023 mennessä.

Lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteet

Aviapoliksen lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteilla mahdollistetaan alueen kokonaisvaltainen suunnittelu, johon yksittäiset kaavamuutokset ja muut suunnitelmat liittyvät. Työ sisältää neljä osaa: Kiehtova kaupunki - Tulevaisuuden lentokenttäkaupunki, Käveltävä kaupunki, Kaupunkivihreän malli, Hiilineutraalisuus prosessina kaavoissa. 

Raportti nähtävillä 1.2-30.4.2023 

Vantaan ratikka: Osuustie

Asemakaavamuutoksella varaudutaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Osuustiellä Pakkalassa ja Veromiehessä.

ava nähtävillä 1.3 - 30.3.2023

Vantaan ratikka: Veromies, itä

Asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Tikkurilantiellä ja Rälssitiellä sekä uudella Rälssikujalla.

Kaava nähtävillä 1.3 - 30.3.2023

Avainsanat

KaavoitusOsallistu ja vaikutaOsallisuus