Asukastilaisuudet ja ajankohtaiset kaavat

Kaavatyö käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Käy lukemassa kaavan lähtötiedot. Tutustu myös ajankohtaisiin asukastilaisuuksiin ja nähtävillä oleviin asemakaavoihin.

Kolme ihmistä keskustelemassa kerrostalon edessä.

Vantaan ratikka: Vaarala

Vaaralan kaavalla varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Hakunilantiellä, Kuussillantiellä ja Tilustiellä, sekä Kuussillan raitiotiepysäkille, joka sijoittuu Tilustielle. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista.

Vaaralan asemakaavamuutosehdotus on nähtävillä 8.12.2022 asti.

Vantaan ratikka: Lahdentien siirto

Kaavalla osoitetaan riittävä tila Vantaan ratikalle Kyytitiellä sekä Kaskelan raitiotiepysäkille, joka sijoittuu Kyytitielle Lahdentien risteyksen läheisyyteen. Lisäksi asemakaavamuutoksella varaudutaan Lahdentien uuteen linjaukseen. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista.

Vaaralan asemakaavamuutosehdotus on nähtävillä 8.12.2022 asti.

Vihertielle monipuolista asumista Martinlaaksossa

Osoitteeseen Vihertie 44-46 ja 48 kaavoitetaan monipuolista vehreää korttelia, joka muodostuu 2–9-kerroksiista rakennuksista ja sisäpihasta. Tonttien välistä tulee kulkemaan yleinen jalankulku ja pyöräily reitti Vihertieltä Jokiuomapuistoon ja Louhelantien bussipysäkille.

Mielipiteet päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 07.12.2022 mennessä.

Kaavatyöhön liittyen pidetiin asukastilaisuus Martinlaakson kirjastolla 17.11.2022. Tapahtumaan oli mahdollista osallistua myös verkossa Teams-tapahtumana.

Tilaisuudesta tehtiin tallenne. Katso ja kuuntele video. 

Pellavapolulle kaksi kerrostaloa

Pellavapolulle kaksi kerrostaloa  

Osoitteeseen Pellavapolku 6 kaavoitetaan kaksi viisikerroksista asuinkerrostaloa purettavien rakennusten tilalle Hiekkaharjun juna-aseman läheisyydessä Jokiniemessä. Mielipiteet 2.12.2022 mennessä. 

Vantaan ratikka: Osuustie

Asemakaavamuutoksella varaudutaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Osuustiellä Pakkalassa.

Mielipiteet vuorovaikutusmateriaalista 24.11.2022 mennessä.

Viertolankujalle asuinkerrostaloja

Osoitteessa Viertolankuja 4 muutetaan teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kerrosluku vaihtelee kolmesta enimmillään kahdeksaan. Rakentaminen on korkeinta Tikkurilantien puolella ja madaltuu asteittain neljään kerrokseen Viertolankujan varressa.

Kaava nähtävillä 26.10-24.11.2022.

Hämeenkylässä Ainontielle teollisuus-, varasto- ja liikerakennuksia

Ainontie 5:ssä entinen Tukon keskusvarastorakennus muutetaan teollisuus-, varasto- ja liikerakennukseksi. Ainontie 10:n asemakaava ajantasaistetaan vastaamaan poikkeamispäätöstä. Tontille on rakennettu kaksikerroksinen luhtitalo.

Kaava nähtävillä 26.10-24.11.2022.

Tikkurilan sauna Heurekan rantaan

Keravanjoen rantaan kaavoitetaan maisemaan soveltuva ravintola- ja saunarakennus. Tiedepuiston yleissuunnitelma päivitetään. Siinä tutkitaan tarkemmin saunan ja mahdollisen esiintymislavan sijaintia sekä puistoon tulevien muiden toimintojen sijoittelua.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 28.11.2022 mennessä.

Avainsanat

KaavoitusOsallistu ja vaikutaOsallisuus