Asukastilaisuudet ja ajankohtaiset kaavat

Kaavatyö käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Käy lukemassa kaavan lähtötiedot. Tutustu myös ajankohtaisiin asukastilaisuuksiin ja nähtävillä oleviin asemakaavoihin.

Kolme ihmistä keskustelemassa kerrostalon edessä.

Tikkurilan ajankohtaiset asemakaavat – yleisötilaisuus

Tule kuulemaan alueen ajankohtaisista kaavoista ti 17.5.2022 klo 17.00–18.30 Teams- tilaisuudessa.
Esiteltävät hankkeet: Uuden Tikkurin keskustakortteli; Neilikkatie 17:n asuinkerrostalot; Hiekkaharjun Suopursuntien kerrostalo; Jokiniemen Haxasin täydennysrakentaminen ja Jokiniemen kampus. 
Linkki tilaisuuteen.

Karhunkierrokselle asuinkerrostaloja ja pientaloja Pähkinärinteessä

Tavoitteena on rakentaa kortteliin 6-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja sekä pientaloja, pysäköintilaitos noin 400 autolle ja päiväkoti Karhunkierroksen varrelle Pähkinärinteessä. Nykyinen pääkonttori ja liikerakennus puretaan ja pysäköintipaikka otetaan päiväkotikäyttöön Karhunkierroksen varrella.

Asemakaavamuutosta ja korttelisuunnitelmaa esiteltiin 17.5.2022. Katso asukastilaisuuden esittely video.

Peijaksen sairaalan laajennus

Tavoitteena on uudistaa Peijaksen sairaalakokonaisuutta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulevaisuuden tarpeisiin. Sairaala-alueelle suunnitellaan uusia rakennuksia, jotta erityisesti sairaalan vuodeosastotoiminnalle saadaan nykyaikaiset toimivat tilat.

Jokiniemen kampus

Jokiniemen kampusalueesta suunnitellaan tiivistä kampusympäristöä oppimiskampukselle ja sen toimintaa tukeville toiminnoille, kuten työpaikoille, asumiselle sekä palveluille. Tarkoituksena on tehdä innovatiivinen kantakaupunki keskeiselle, helposti saavutettavalle ja näkyvälle paikalle pääradan varteen. 

Tule kuulemaan alueen ajankohtaisista kaavoista ti 17.5.2022 klo 17.00–18.30 Teams- tilaisuudessa.
Linkki tilaisuuteen.

Hiilineutraalin kaasun valmistuslaitos ja jakeluasema Pitkäsuontielle

Pitkäsuontielle asemakaavoitetaan Vantaan Energian synteettisen hiilineutraalin kaasun valmistuslaitos (Power to gas) ja polttoaineen jakeluasema. Alue sijaitsee Ojangon ja Länsisalmen kaupunginosissa.

Vihertiellä toimisto- ja asuintalon tilalle asuinkerrostaloja

Osoitteeseen Vihertie 44-48 kaavoitetaan asuinkerrostaloja ja liiketilaa ja palveluita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty. Suunnittelualue sijaitsee noin 400 metrin päässä Martinlaakson juna-asemalta, linja-autoterminaalista ja ostoskeskuksesta.

Asukastilaisuus pidetään verkossa  keskiviikkona 11.05.2022 klo 17-18.30. Linkki tilaisuuteen.

Katrinebergin kehityskuva

Katriinan sairaalan nykyinen käyttö päättyy todennäköisesti vuosikymmenen lopulla. Kehityskuvassa on tarkoitus tutkia, minkälaisia kehitysmahdollisuuksia alue tarjoaa. Työssä selvitetään täydennysrakentamista kulttuurimaisema ja luontoarvot säilyttäen. Kehityskuva tehdään asemakaavatyön pohjaksi.

Yleisötilaisuus järjestetään Seutulan VPK:n talolla tiistaina 7.6.2022 klo 17-19.

Tilaisuudessa esitellään valmisteilla olevan Katrinebergin kehityskuvan lähtökohtia ja tavoitteita. Työpajaosuudessa jatkojalostetaan verkkokyselyn tuloksia sekä ideoidaan uutta. Tilaisuuden loppuun varaamme aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Vastaa verkkokyselyyn, joka on avoinna 22.5. asti.

Martinlaakso osallistamiskysely 2022 - Täydennysrakentaminen

Osana Martinlaakson kestävän keskustan kehittämistä Vantaan kaupunki haluaa osallistaa asukkaita kaupungin kehittämiseen. Täydennysrakentaminen on yksi keinoista millä alueelle saataisiin nostetta ja arvoa niin, että myös nykyiset asukkaat hyötyisivät alueen kehittämisestä.

Vantaan ratikka: Kuusikko

Asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Kyytitiellä sekä Kuusikon raitiotiepysäkille. Suunnittelualue sijaitsee Kuninkaalan ja Hakkilan kaupunginosien rajalla.

Asemakaavan valmisteluvaiheen materiaali on julkaistu. Mielipiteen materiaalista voi jättää 12.5.2022 klo 16 mennessä. Asemakaava-arkkitehdin tavoittaa puhelimitse 29.4.2022 kello 10.00–11.00 ja 10.5.2022 kello 13.00–14.00

Vantaan ratikka: Hakunilanmäki

Kaavalla osoitetaan riittävä tila Vantaan ratikalle Hakunilantiellä sekä Hepokujan raitiotiepysäkille, joka sijoittuu Hepokujan ja Hevoshaanpolun välille. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista.

Kaava nähtävillä 20.4.-19.5.2022 

Kuninkaantammenrinne: yhdyskatu Vanhalta Kaarelantieltä Hämeenlinnanväylälle

Kuninkaantammenrinteen asemakaavalla kaavoitetaan yhdyskatu Vanhalta Kaarelantieltä Hämeenlinnanväylälle ja Kuninkaantammeen sekä siihen liittyviä katualueita. Katuyhteys on välttämätön kaupunkiseudun ja liikenteen yhä jatkuvan kasvun vuoksi.

Kaava nähtävillä 20.4.-19.5.2022

Viinikkalassa Varpukallionkujalle tuotantorakennus

Osoitteessa Varpukallionkuja 9:ssä sijaitsevan rakentamattoman korttelin osa halutaan muuttaa yleisestä pysäköintialueesta keittiö- ja kylpyhuonekalusteita valmistavan modulitehtaan tms. tuotantorakennuksen rakentamisen mahdollistavaksi korttelialueeksi.

Kaava nähtävillä 20.4.-19.5.2022.

Kuohukujan ostoskeskuksen asemakaavamuutos käynnistyy uudelleen

Asemakaavamuutos aloitetaan uudelleen niin, että hanke sisältää uuden asuin- ja liiketalon. Kuohukuja 1:n tontille ja Kuohukujan ostoskeskuksesta tutkitaan itäosan säilyttävä vaihtoehto. Pysäköinti pääosin Kuohukuja 3:n pysäköintitontilla. Uomatieltä poistetaan kaksi alikulkua.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistiin 28.3.2022. Mielipiteet pyydetään 2.5. mennessä kirjaamoon: kirjaamo@vantaa.fi.

 Teams-kokous pidetiin 11.4. Katso tallenne tilaisuudesta.

Rosenlundin alue täydentyy kahdella pientalolla

Rosenlund sijoittuu maisemallisesti arvokkaalle Hanabölen peltoalueelle ja muodostaa perinteisen, metsäisen peltosaarekkeen. Nyt alue asemakaavoitetaan merkittävän maatilojen talouskeskusten korttelialueeksi sekä Rosenlundintien varteen sijoittuvaksi erillispientalojen korttelialueeksi.

Mielipiteet 15.5.2022 mennessä.

Avainsanat

KaavoitusOsallistu ja vaikutaOsallisuus