Asukastilaisuudet ja ajankohtaiset kaavat

Kaavatyö käynnistyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Käy lukemassa kaavan lähtötiedot. Tutustu myös ajankohtaisiin asukastilaisuuksiin ja nähtävillä oleviin asemakaavoihin.

Kolme ihmistä keskustelemassa kerrostalon edessä.

Vantaan ratikka: Lahdentien siirto

Kaavalla osoitetaan riittävä tila Vantaan ratikalle Kyytitiellä sekä Kaskelan raitiotiepysäkille, joka sijoittuu Kyytitielle Lahdentien risteyksen läheisyyteen. Lisäksi asemakaavamuutoksella varaudutaan Lahdentien uuteen linjaukseen. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista. 
Mielipiteet  valmisteluaineistosta 31.8. mennessä Kirjaamoon.

Annefred pohjoisen alueelle asuinkerrostaloja sekä liike- ja työtilaa

Tikkurilantien ja Rälssitien risteykseen suunnitellaan Aviapolis Urban Blocks kaavaluonnoksen pohjalta monipuoliset asuinkerrostalokorttelit sekä liike- ja työtilaa korttelin kivijalkaan. Tavoitteena on kehittää Rälssitien raitiotiepysäkin ympäristö lähikortteleineen vetovoimaiseksi alueeksi.

Mielipiteet 22.8.2022 mennessä.
Kaavatyöhön liittyen pidetään tapaaminen tontilla osoitteessa Rälssitie 7 (Tikkurilantien ja Rälssitien risteys) 15.8.2022 klo 17-17.30.  

Asuinkortteli ja päiväkoti Aerolaan

Aviapolikseen osoitteeseen Tikkurilantie 129 suunnitellaan hybridikorttelia, johon sijoittuu asumista, liikuntakenttä ja päiväkoti. Tavoitteena on toteuttaa kaupunkilaisia monipuolisesti palveleva korttelikokonaisuus.

Mielipiteet 22.8.2022 mennessä.
Asemakaavamuutoksesta järjestetään tapaaminen tontilla Tikkurilantien ja Rälssitien risteyksessä 15.8.2022 kello 17.30-18.00. 

Veromiehessä Tietotielle suunnitellaan hotelli- ja toimistorakennuksia

Osoitteessa Tietotie 9 ja 11 käynnistyy kehityshanke toimisto- ja hotellirakennuksille. Aviapoliksen sekä Lentoaseman rautatieasemille on matkaa noin 500 metriä.
Kaava nähtävillä 29.6.-29.8.2022.

 

Vaaralaan Rajatielle pientaloja

Osoitteissa Rajatie 43, 45 ja 47 käyttötarkoituksia muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta asuinrakennusten korttelialueeksi Rajatien ja Kehä-III:n (E 18) liittymän eteläpuolella. Kaava nähtävillä 29.6.-29.8.2022.

Jokiniemessä Haxasin pihapiiriä täydennetään pien- tai rivitaloilla

Osoitteessa Ohratie 8 Haxasista on tulossa asuinpientalojen korttelialue, jonka suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Eteläosan arvokkaiksi määritellyt päärakennus ja makasiinirakennus suojellaan myös jatkossa. Kaava nähtävillä 29.6.-29.8.2022.

Myyrmäen paloasema Raappavuorentien varrelle Kivikaudenpuistoon

Osoitteeseen Raappavuorentie 9 Kivikaudenpuistoon kaavoitetaan valmiusasema. Tarvittava tontin pinta-ala olisi noin 1 300 m² ja rakennusoikeus noin 800 k-m² (kerrosneliömetriä) kahteen kerrokseen. Jalankulkutie siirretään sillan pohjoispuolelle.
Kaava nähtävillä 22.6.-22.8.2022.

Vantaankosken myllylle tapahtumakeskus ja hotelli

Mylly kunnostetaan tapahtumakäyttöön ja sen viereen rakennetaan hotelli. Navetta puretaan ja sen paikalle rakennetaan ravintola- ja saunarakennus.
Kaava nähtävillä 22.6.-22.8.2022.

Uusi Tikkuri – liiketiloja, asuntoja, kulttuuri- ja toimitiloja

Tikkurin ja Raha-aseman tonteille suunnitellaan hybridikorttelia, johon sijoittuu asumista, palveluita sekä liike- ja toimitilaa. Tavoitteena on kaupunkilaisia ja Tikkurilassa asioivia monipuolisesti yhdistävä rakennus. Suunnittelussa yhteensovitetaan kaupunginmuseon arvottama rakennuskokonaisuus ja lisärakentamisen tapa. Kaava nähtävillä 8.6.-8.8.2022.

Kuussillan pientaloalue laajenee Hopeatielle

Kuussillan asuinalueen jatkeeksi suunnitellaan asumista Hopeatien pohjoispuolelle. Lisäksi kaavoitetaan lähivirkistysaluetta ja tarvittavat katuvaraukset Vantaan ratikan tarpeisiin. Kaava nähtävillä 8.6.-8.8.2022.

Hiekkaharjussa Suopursuntielle asuinkerrostalo

Kielotien ja Valkoisenlähteentien risteykseen suunnitellaan asuinkerrostaloa, jossa olisi kerroksia kuudesta kahdeksaan. Kivijalkaan risteysalueelle sijoittuisi liiketilaa. 1930-luvulla rakennettu funkistalo pääosin korvataan ja siinä on käytettävä alkuperäisen rakennuksen osia. Kaava nähtävillä 8.6.-8.8.2022.

Neilikkatielle asuinkerrostaloja

Alue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, osoitteessa Neilikkatie 17. Kaavamuutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen pysäköintialueen paikalle. Uudet asuinkerrostalot olisivat korkeimmillaan kahdeksan ja Orvokkitien reunassa kuusi kerrosta. Kaava nähtävillä 8.6.-8.8.2022.

Vantaan ratikka: Eteläinen Vaarala ja pohjoinen Länsimäki

Kaavalla osoitetaan riittävä tila Vantaan ratikalle Länsimäentiellä ja Fazerintiellä sekä Rajakylän raitiotiepysäkille, joka sijoittuu Porvoonväylän eteläpuolelle, ja Fazerilan raitiotiepysäkille, joka sijoittuu Fazerin vierailukeskuksen läheisyyteen. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista.

Avainsanat

KaavoitusOsallistu ja vaikutaOsallisuus