Liikenneturvallisuus

Asiasanat

LiikenneTurvallisuus

Vantaan kaupunki edistää liikenneturvallisuutta muun muassa vaikuttamalla ajonopeuksiin sekä etenkin kävelijöiden kadunylitysten turvallisuuteen. Kaupunki vastaa alueellaan olevien liikennevalojen kunnossapidosta ja liikennemerkkien asettamisesta julkisille alueille.

Lapsista varoittava liikennemerkki.

Liikenteen turvallisuutta parannetaan Vantaalla muun muassa lisäämällä suojakorokkeita ja hidasteita sekä kiertoliittymiä ja liikennevaloja.

Nopeusrajoitusten noudattamiseen kannustetaan nopeusnäyttötauluilla, minkä lisäksi poliisi ja Kehä III:n automaattiset kameravalvontapisteet valvovat nopeusrajoitusten noudattamista. Nopeusrajoitus on 30 tai 40 km/h noin 80 prosentilla Vantaan katuverkosta.

Erillisistä liikenneturvallisuus- ja esteettömyyskohteista moni on lähtöisin asukkaiden ja yhdistysten aloitteista. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi hidasteet, suojateiden suojasaarekkeet sekä esteettömyyttä parantavat kaiteet ja käsijohteet.

Esityksiä voi lähettää kaupungin palautepalvelussa.

Kohteet päätetään keväisin kaupunkitilalautakunnassa, ja ne toteutetaan seuraavan vuoden aikana.

Liikennevalot

Perusteena uusien liikennevalojen toteuttamiselle on liittymän onnettomuusriski, suuret liikennemäärät ja erityiset tekijät, kuten koululaisten suuri määrä tai jokin puutteellisuus liittymässä, kuten huono näkemä jollakin kulkusuunnalla.

Nykyään liikennevalo-ohjauksen rakentamisen vaihtoehtona tutkitaan aina myös kiertoliittymän rakentamista tai muita risteyksen turvallisuutta tai toimintaa parantavia toimenpiteitä.

Vantaalla on liikennevaloja noin 160 liittymässä. Lukuun sisältyvät myös Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) yleisten teiden valoliittymät. Vantaan kaupunki vastaa alueellaan olevien liikennevalojen kunnossapidosta.

Liikennemerkit ja -peilit

Liikenneonnettomuudet

Onnettomuustilastoja hyödynnetään muun muassa valittaessa liikenneturvallisuustoimenpiteitä nykyiselle katuverkolle ja suunniteltaessa uusia katuja. Vantaan liikenneonnettomuusraportti laaditaan Tilastokeskuksen ylläpitämien poliisille ilmoitettujen onnettomuuksien perusteella vuosittain seuraavan vuoden syksyyn mennessä.

Liikenneturvallisuustietoja esitettynä Vantaan karttapalvelussa

Lisätietoja

Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Liikennevalvonta
liikennepalaute.ita-uusimaa@poliisi.fi

Voit lähettää poliisille tietoa liikenteen ongelmapaikoista tai kysymyksiä liikennelainsäädännöstä sähköpostitse.

Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskus

Vikailmoitukset
0931037555

Voit ilmoittaa liikennevalojen vioista Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksen yhteiseen vikailmoitusnumeroon ympäri vuorokauden.

Avainsanat

Kadut