Rakennus- ja huoneistotietojen muuttaminen tai korjaaminen

Asiasanat

Rakentaminen

Hakemus rakennus- ja huoneistotietojen muuttamiseksi tehdään sähköisesti Lupapisteessä.

Hakemuksen tekee aina kiinteistön omistaja/omistajat tai näiden valtuuttama. Yhtiömuotoiselta omistajalta (Kiinteistö Oy, Asunto Oy) edellytetään aina hakemusta koskeva hallituksen pöytäkirjaote.

Hakemukseen tarvitaan liiteasiakirjoina

  • vanhat rakennuspiirustukset (pohjat, leikkaus, julkisivut)
  • muutospiirustukset tarvittaessa (mikäli poikkeaa merkittävästi hyväksytyistä)
  • pinta-ala kaavio (kerrosala, kokonaisala, kellarin ala, huoneistoala, tilavuus)
  • kerrosala/pinta-alalaskelmat (tarvittaessa tarkistusmitattu)
  • tarvittaessa lisäselvityksiä, kuten valokuvia.

Hakemus ja sen liiteasiakirjat tulee olla asiantuntijan, esimerkiksi rakennussuunnittelijan, laatimat.

Avainsanat

Luvat