Rakennushankkeen ennakoiva lupakäsittely

Asiasanat

Rakentaminen

Ennakoiva lupakäsittely Vantaan rakennusvalvonnassa sisältää lupaprosessin ennakkoneuvottelun, kaupunkikuvallisen käsittelyn ja teknisen ennakkoneuvottelun.

Lupaprosessin ennakkoneuvottelu

 1. Ajanvaraus lupakäsittelijöille puhelimitse puhelinaikana. Neuvontapyynnöt tulee tehdä Lupapisteeseen.
 2. Lupapisteen neuvontapyyntöön liitetään mukaan tapaamisessa läpikäytävä hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmamateriaali. Materiaali tulee toimittaa hyvissä ajoin ennen lupaprosessin aloituskokousta.
 3. Lupaprosessin aloituskokoukseen kutsutaan mukaan
  • pää- ja rakennussuunnittelija
  • lupakäsittelijä
  • kaupunkikuva-arkkitehti tai kaupunkikuvasta vastaava lupa-arkkitehti (Aviapolis)
  • hankkeeseen ryhtyvä 
 4. Kokouksessa käydään läpi
  • hankkeen lähtökohdat, yleiskuvaus ja vaativuus
  • kaupunkikuvalliset ratkaisut ja kaupunkikuvaneuvottelukunnan käsittelyaikataulu
  • asemakaavan toteutuminen ja mahdolliset poikkeamiset
  • esteettömyys
  • suunnittelutehtävän vaativuus ja suunnittelijoiden kelpoisuus
  • tarvittavat erityissuunnittelijat
  • erityismenettelyn tarve (yhteys hankkeelle nimettyyn tarkastusinsinööriin)
  • hankkeen ja lupakäsittelyn aikataulut sekä aloittamisoikeuden hakeminen ennen luvan lainvoimaisuutta. Kaupunkiympäristölautakunnan rakennuslupajaoston (LUJA) kokousaikataulu. Kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston (LUJA) esittelyaineisto.
  • kokouksessa sovitut asiat kirjataan lyhyesti Lupapisteen keskustelukenttään
  • IFC-tietomallin toimittaminen
  • teknisen ennakkoneuvottelun tarve.
 5. Tekninen ennakkoneuvottelu on tarpeen, kun kyseessä on esim. luhtitalo, paloluokka P2, samalla käyttäjällä on useampi paloalue.
 6. Mikäli tekninen ennakkoneuvottelu ei ole tarpeen, mutta hankkeessa on teknisesti haastavia kysymyksiä, voivat erityissuunnittelijat olla suoraan yhteydessä LVI- tai tarkastusinsinööriin.

Kaupunkikuvaneuvottelukunnan käsittely

 1. Hankekuvaus ja ohjeen mukainen suunnitelmamateriaali viedään Lupapisteeseen hakemukselle. Rakennushankkeen kaupunkikuvallinen esittelyaineisto ja sen toimittaminen. Kerrostalohankkeen kuvailuohje.
 2. Rakennussuunnittelija esittelee hankkeen kokouksessa.
 3. Lausunnon mukaiset tarkennukset suunnitelmiin.

Tekninen ennakkoneuvottelu

Avainsanat

Luvat