Kurkistus nupan nurkkaan

Blogi Nupan nurkka

Vantaan nuorisopalvelut on esimerkillinen palveluiden toteuttaja nuorisotyön kentällä, jossa tehdään ennakkoluulottomasti töitä nuorten hyvinvoinnin eteen erilaisissa toimintaympäristöissä. Työtä tehdään nuorisotiloilla, kouluissa- ja oppilaitoksissa, raiteilla ja kaduilla, nuorten työpajoilla sekä jalkautuen eri puolille Vantaata. Vantaalaisen nuorisotyön lonkerot ulottuvat aina 4.luokkalaisista 29 -vuotiaisiin nuoriin aikuisiin asti. Nupan nurkka- blogiin tuodaan ajankohtaisia tuulahduksia nuorisotyön erilaisilta toimintakentiltä ja sitä kirjoittavat nuorisotyön ammattilaiset. Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa avaamme palvelujamme hieman tarkemmin.  

Nuoret istuvat seinään nojaten.

Sisältö

Vantaan nuorisopalveluiden alueellinen nuorisotyö on palvelualueen suurin yksikkö, jossa tärkein tehtävä on nuorten aito kohtaaminen. Nuorisotyötä tehdään monella eri tavalla, monessa eri paikassa. Nuorisotiloilla toimitaan nuorten kanssa lähes päivittäin avoimessa toiminnassa.  Jalkautuva nuorisotyö suuntaa sinne missä nuoret ovat, aina kaduilta kauppakeskuksiin. Kuntarajoja ylitetään Nuorisotyö raiteilla-työn kautta ja erityisnuorisotyö kohdentuu niihin nuoriin, jotka tarvitsevat yksilöllisempää ja intensiivisempää tukea. Yksilö- ja pienryhmätoimintaa tehdään nuorista lähtevien toiveiden ja tarpeiden mukaan, koulunuorisotyötä ala- ja yläkouluissa koulutyötä ja vapaa-aikaa tukien. Kulttuurisen nuorisotyön kautta avautuu erilainen maailma, vaikka taiteen, musiikin tai teatterin kautta.  

Alueellisessa nuorisotyössä työskentelee koulutettuja nuorisotyön ammattilaisia. Jokainen nuorisotyöntekijä tekee työtään ammattitaidon lisäksi myös sydämellään ja omalla persoonallaan. Tässä, niin kuin nuortenkin kanssa, erilaisuus on rikkaus ja tuo mukanaan erilaisia työn tekemisen muotoja sekä monipuolisuutta. Vantaalaisen nuorisotyön lähtökohtana ovat siis aina nuoret. Pyrimme pysymään ajan hermolla, tunnistaen ja havainnoiden nuorten keskuudessa syntyviä ilmiöitä ja tarpeita. Meille jokainen nuori on yhtä arvokas ja vaikka nuorisotyömme ei kaikkia nuoria aina tavoitakaan, toivomme että jokaisella nuorella olisi tieto siitä, että me olemme valmiina, jos nuori meitä tarvitsee.  

Nuorisotyöntekijöiden työhön kuuluu toki muutakin kuin nuorten kanssa toimimista. Koulutuksia, joissa päivitetään ja lisätään tietoja ja taitoja perustyöhön, turvallisuuteen ja esimerkiksi päihteisiin liittyen. Verkostoitumista ja yhteistyötä yli alueiden, muiden kaupunkien, kuntien, koulujen, poliisin, lastensuojelun sekä järjestöjen kanssa, tilastointia, raportointia, suunnittelua, arviointia ja vaikka mitä muuta. Yhteistyö nuorten kotien, koulujen ja muiden ammattilaisten sekä nuorten kanssa työskentelevien tahojen kanssa on tärkeää.  Yhteistyön avulla myös nuoren kokonaisvaltaisempi tukeminen onnistuu sujuvammin ja nuorta paremmin auttaen. Tosin jos tällaisesta yhteistyöstä kysyisi nuorelta, saattaisi vastaväitteitäkin tulla.   

Vantaalla on tunnistettu tarve löytää ja tukea niitä nuoria aikuisia, jotka ovat heikommassa asemassa yhteiskunnassa sekä työllistymisen polulla. Nuorten aikuisten palveluissa painotetaan erityisesti nuorten kokonaisvaltaista kohtaamista sekä hyvinvoinnin tukemista. Etsivä nuorisotyö, nuorten työpajatoiminta ja Rinnalla kulkien nuorisotyöttömyys laskuun- hanke muodostavat palvelukokonaisuuden, jossa erilaisia tuen muotoja tarjoamalla nuori oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan, luottamaan itseensä ja saa apua mahdollisten hidastavien solmujen aukaisemiseen sekä kokee tulevaisuuden näkymien kirkastuneen. Kohdennetumman yksilö- ja ryhmätoiminnan rinnalla nuorille aikuisille mahdollistetaan myös maksuttomia avoimen kohtaamisen paikkoja harrastustoiminnan muodossa. Palveluiden saavutettavuus niin sanotun perinteisemmän asiakastyöajan ulkopuolella antaa mahdollisuuden kohdata nuori silloin, kuin nuorelle itselleen sopii parhaiten. Mielekäs tekeminen ja oman ikäisten nuorten aikuisten seurassa oleminen turvallisessa ympäristössä vahvistaa yhteisöön kuulumista ja sosiaalisia taitoja. 

Hankkeet ovat yksi keino tuottaa vantaalaisille nuorille palveluja kehittäen samalla myös nuorisotyön sisältöjä. Erilaisten hankkeiden avulla kehitämme muun muassa koulu- ja oppilaitosnuorisotyötä, kulttuurista nuorisotyötä ja nuorten harrastustoimintaa. 

Nuorisotyön vaikuttavuus syntyykin siitä, että sitä tehdään laajasti eri sidosryhmien kanssa eri toimintaympäristöissä innostaen ja kannustaen ottamaan osaa oman elämän suunnitteluun. Vantaan nuorisopalveluissa uskotaan vahvasti, että nuoren ja nuoren aikuisen äänen kuuleminen tuottaa kokemuksen osallisuudesta ja tuottaa hyvinvointia kuntalaisille. 

Katri Wallin, Tuire Luostarinen ja Annika Bäck  

Kirjoittajat ovat nuorisopalveluiden viestinnän tehotiimiläisiä. Heistä parasta nuorisotyössä on kohtaamiset nuorten ja ammattilaisten kesken sekä monipuoliset vaihtelevat työtehtävät. Viestinnän tehotiimin mottona on että “hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä”.  

Liittyvät sisällöt

Kaikki kategoriassa Nupan nurkka