Jan Axberg

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Toimin ylempien toimihenkilöiden neuvottelevana luottamusmiehenä työpaikallani Elisa Oyj:ssä. Lisäksi toimin yksityisen sektorin valiokunnan jäsenenä ammattiliitossani Tekniikan Akateemisissa.

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Toimin Vantaan Kristillisdemokraattien puheenjohtajana sekä KD:n puoluehallituksen varajäsenenä.

Tietoa sidonnaisuuksista