Tero Anttila

Titteli
Apulaiskaupunginjohtaja
Toimielin

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Hallituksen jäsen: - Suomi-Rata Oy, rautatieinfrastruktuurin kehittäminen - Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy, kaupunkiraideliikenteen operointi ja infran hallinta - Pääkaupunkiseudun Junakalustoyhtiö Oy, junakaluston omistaminen ja hallinta

Merkittävä varallisuus

- 2½ sijoitusasuntoa, joista yksi Vantaalla Hiekkaharjuntiellä. - Pörssi- ja listaamattomien yhtiöiden osakkeita. Suurin yksittäisen yhtiön omistus on alle säädetyn ilmoitusrajan.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Omaa asuntoa ja sijoitusasuntoja varten otetut pankkilainat.

Tietoa sidonnaisuuksista
""

Henkilökuva

Kaupunginhallituksen esittelijä

Kaupungin johtoryhmän jäsen

JL Sidonnaisuusilmoitusvelvolliset viranhaltijat