Henkilötietosi Webropol-järjestelmässä

Asiasanat

TurvallisuusAsukkaat

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

Tässä osiossa kerromme, millä tavoin Vantaan kaupunki käsittelee sinun henkilötietojasi, jotka on kerätty Webropol-järjestelmällä Vantaalla. Informointiasiakirja on päivitetty 10.8.2022.

Tietojen keräämisen tarkoitus ja käsittelyperuste

Vantaan kaupunki voi kerätä sinulta tietoja esimerkiksi kunnallisten palveluiden kehittämistä, erilaisiin tilaisuuksiin ilmoittautumista tai palautteen antamista varten. Emme koskaan käytä tietoja suoramarkkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.

Vantaan kaupunki kerää Webropol-järjestelmään vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka ovat kyselykohtaisia. 

Vantaan kaupungilla Webropolilla kerättyjä henkilötietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työ- tai virkatehtäviensä hoitamiseksi. Tietojen käsittelijällä on vaitiolovelvollisuus.

Tietojen käsittelijä noudattaa kaikissa käsittelyvaiheissa huolellisuutta siten, ettei kenenkään yksityisyys tule vaarannetuksi eikä loukatuksi. Webropolilla kerätyt tiedot säilytämme Webropolin palvelimilla ja/tai Vantaan kaupungin palvelimilla asianmukaisesti suojattuina. Tiedon käsittelijän ja palveluntuottajan (Webropol Oy) tulee toiminnassaan noudattaa, mitä salassapitosäännöksistä on säädetty laissa. 

Tiedon eteenpäin luovuttaminen

Vantaan kaupunki voi luovuttaa tietojasi eteenpäin vain, jos luovutus perustuu lakiin, tai jos olet antanut suostumuksen tietojesi luovuttamiselle. Jos tietojasi luovutetaan suostumukseen perustuen, voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa.

Tietojen suojaus

Vantaan kaupungin ja Webropolin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu teknisesti. Jos Webropol-kyselyä ja sen tuloksia tarkastellaan tai muokataan, jokaisesta käynnistä jää merkintä Webropol-järjestelmään. 

Oikeus saada, oikaista tai poistaa tiedot

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Sinulla on myös oikeus saada virheelliset ja puutteelliset tiedot oikaistuksi. 

Voit pyytää kerran vuodessa maksutta tulosteen omista tiedoistasi. Tee pyyntö kirjallisesti rekisteriä ylläpitävälle taholle. Kaupungin ylläpitämistä rekistereistä voit tehdä pyynnön kaupungin kirjaamossa tai Vantaa-infossa, jolloin myös varmennamme henkilöllisyytesi.Laita pyyntöön tieto, mistä rekisteristä haluat tiedot.

Ennen tarkastuspyynnön toteuttamista Vantaan kaupungin on varmistettava tietojen pyytäjän henkilöllisyys. Henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tarkastamme henkilöllisyytesi poliisin myöntämästä ajokortista, henkilökortista tai passista. Postitse toimitetun tietopyynnön osalta toteamme henkilöllisyytesi muulla luotettavalla tavalla.

Vastaamme tarkastuspyyntöösi ja toimitamme henkilötiedot lähtökohtaisesti yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos emme voi toteuttaa pyyntöäsi, saat siitä ilmoituksen viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Ilmoituksessa kerromme syyt pyynnöstä kieltäytymiseen sekä valitusmahdollisuudesta valvontaviranomaiselle. Ilmoituksessa kerromme myös, jos käytössäsi on muita oikeussuojakeinoja.

Voit pyytää tietojesi oikaisemista, jos tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Tietojen oikaisupyyntö on maksuton. Osoita kirjallinen oikaisupyyntö Vantaan kaupungin kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. 

Voit pyytää tietojesi poistamista Webropol-järjestelmästä. Jos tiedot perustuvat lakisääteisen velvollisuuden noudattamiseen, niin kaupunki voi hävittää kerätyt asiakastiedot vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen. Voit kuitenkin aina pyytää kaupunkia poistamaan tarpeettomat ja virheelliset tiedot.

Tietoturvaloukkauksen sattuessa

On mahdollista, että suojauksesta huolimatta sinun tietosi voivat poikkeustapauksessa joutua vääriin käsiin. Tässä tilanteessa kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi kaupunki ilmoittaa tietojesi vuotamisesta välittömästi tai viimeistään 72 tunnin kuluessa asian havaitsemisesta, jos vuoto voi aiheuttaa merkittävää haittaa oikeuksillesi. Kaupunki ilmoittaa tietojen vuotamisesta niille, joiden tiedot ovat vuotaneet. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi sinulta välittömiä toimenpiteitä, niin kaupunki voi ilmoittaa tietojen vuotamisesta myös yleisellä tiedotteella.

Tietojen säilytysaika

Vantaan kaupunki säilyttää Webropolilla kerätyt tiedot vain niin kauan, kuin niitä tarvitaan kuhunkin perusteltuun käyttötarkoitukseen. Säilytysajan päätyttyä kaupunki hävittää henkilötiedot.

Valituksen tekeminen

Jos on syytä epäillä, että tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voi asian saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja asiasta antaa tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun ajantasaiset ohjeet ja yhteystiedot löytyvät sivulta tietosuoja.fi.

 

Lisätietoa käsittelystä ja yhteyshenkilöt

Voit pyytää tarkemman selosteen tietojesi käsittelystä Vantaa-infosta.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla mainitulta yhteyshenkilöltä. Otathan ystävällisesti huomioon, että sähköposti ei ole turvallinen väline henkilötietojen käsittelyyn. Ethän lähetä esimerkiksi henkilötunnusta tai arkaluonteista tietoa sähköpostilla.

Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava@vantaa.fi

Rekisterinpitäjä

Vantaan kaupunki
Y-tunnus 0124610-9
Asematie 7, 01300 Vantaa

Kirjaamo
Kirjaamon yhteystiedot

Avainsanat

TietopyynnötTietosuoja