Kielten opiskelu perusopetuksessa

Asiasanat

KoulutusOppilaat

Vantaalla opiskellaan kaikille yhteisenä 1. vuosiluokalta alkavana A1-kielenä englantia ja 6. vuosiluokalta alkavana B1-kielenä ruotsia. Lisäksi huoltajat voivat valita yhdessä lapsensa kanssa, mitä vapaaehtoisia kieliä lapsi opiskelee peruskoulussa.

Pöydällä on ruotsinkielisiä kirjoja.

A2-kielivalinta tehdään 3. vuosiluokalla

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu alkaa 4. vuosiluokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Vantaalla vapaaehtoisena A2-kielenä on mahdollisuus opiskella

  •  espanjaa
  •  ranskaa
  •  ruotsia
  •  saksaa tai
  •  venäjää.

Vapaaehtoisen A2-kielen valinta on sitova eli A2-kieltä opiskellaan 9. vuosiluokan loppuun saakka. A2-kielen opiskelun voi keskeyttää vain perustelluista syistä, esimerkiksi terveydellisistä tai oppilashuollollisista syistä tai koulun vaihdon vuoksi. A2-kielestä voi halutessaan huoltajan hakemuksella valita numeroarvosanan sijaan hyväksytty-merkinnän 9. luokalla saatavaan perusopetuksen päättötodistukseen.

Uuden kielen oppiminen on aina palkitsevaa sekä hyödyllistä jatko-opintojen ja tulevaisuuden kannalta. Uusi kieli avaa osaajalleen aivan uudenlaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Oppilaan oma innostus kielen opiskeluun on tärkeä lähtökohta pohdittaessa A2-kielen valintaa. Lue lisää A2-kielen valintaan liittyvistä näkökulmista kohdasta "A2-kielivalinnassa huomioitavaa".

A2-kielen valinta

A2-kielen valinta tehdään Wilmassa 23.1.2023 mennessä. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmasta Hakemukset ja päätökset -välilehden alta kohdasta Tee uusi hakemus > A2-kielivalinta. 

Hakulomakkeen voi myös tulostaa ja palauttaa omalle opettajalle hakuajan päättymiseen mennessä.

Ilmoittaudu A2-kieleen ensisijaisesti Wilman kautta

Tulostettava ilmoittautumislomake:

A2-kielivalinnassa huomioitavaa

A2-kielen valinta on sitova eli A2-kielen opiskelu jatkuu vuosiluokan 9. loppuun saakka. A2-kielen opiskelun voi keskeyttää vain perustelluista syistä.

Ennen vapaaehtoisen A2-kielen valinnan tekemistä onkin hyvä pohtia kielivalintaa eri näkökulmista. Valinnassa on hyvä huomioida kokemukset, joita lapsella on vieraan kielen opiskelusta. Lisäksi on hyvä pohtia vapaaehtoisen kielen valintaa oppilaan jaksamisen kannalta. Lapsen oma innostus kielen opiskeluun on hyvä lähtökohta uuden kielen opiskeluun. Kielivalinnasta voi tarvittaessa keskustella oppilaan englannin kielen opettajan kanssa.

Alakoulussa A2-kielen ottaminen opiskeluohjelmaan lisää oppilaan viikoittaisten oppituntien määrää 2 tunnilla viikossa 4., 5. ja 6. vuosiluokilla.

Peruskoulun päättövaiheessa 9. luokalla annettavaan päättötodistukseen on mahdollista huoltajan hakemuksella valita A2-kielestä hyväksytty-merkintä numeroarvosanan sijaan.

A2-kielivalinnan espanja, ranska, saksa ja venäjä vaikutus valinnaisiin aineisiin yläkoulussa

Vuosiluokilla 7.-9. A2-kielen opiskelu sisältyy valinnaisaineille varattuun tuntikiintiöön. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaaehtoista A2-kieltä opiskelevilla oppilailla ei ole muita valinnaisaineita 7. vuosiluokalla. 8. ja 9. vuosiluokilla vapaaehtoinen A2-kieli on automaattisesti oppilaan pitkä valinnainen (2 oppituntia viikossa / lukuvuosi). Oppilaalle jää muihin valinnaisaineisiin 1 vuosiviikkotunti lukuvuodessa.

Huomioitavaa on, että A2-kieli ei vaikuta taide- ja taitoaineiden valinnaisten määrään. Taide- ja taitoainevalinnaisia oppilaalla on valittavanaan 8. luokalla 2 vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla 3 vuosiviikkotuntia.

A2-ruotsin vaikutus yläkouluopintoihin

B1-kielen (ruotsi) opiskelu alkaa kaikilla oppilailla 6. vuosiluokalla. Mikäli ruotsi on oppilaan vapaaehtoinen A2-kieli, sen opiskelu jatkuu normaalisti vuosiluokilla 6–9. Vapaaehtoisen A2-ruotsin järjestämiseen käytetään B1-kielelle (ruotsi) varatut vuosiviikkotunnit. Kahdeksannella luokalla A2- ruotsin toinen tunti opiskellaan lyhyen valinnaisaineen kiintiöstä. Tällöin oppilaalle jää vapaasti valittavaksi kaksivuotinen taide- ja taitoainevalinnainen, sekä pitkä valinnainen.

Kielitaidosta hyötyä tulevaisuudessa

Kielen opiskelu alakoulussa antaa hyvä kielitaidon ja aikaa omaksua uuden kielen. Uuden kielen opiskelu on palkitsevaa ja aina sijoitus tulevaisuuteen. Kielitaitoa tarvitaan, ja tulevaisuudessakin monipuolista kielitaitoa arvostetaan. Kielitaito avaa osaajalleen uusia mahdollisuuksia ja auttaa tulevaisuudessa opiskelupaikan valinnassa ja työpaikan saannissa. Kielitaidon avulla myös ymmärtää ympäristöä ja ihmisiä paremmin ja samalla tutustuu uusiin kulttuureihin.

Miten A2-kieliryhmä muodostetaan?

Vapaaehtoisen A2-kielen opetus aloitetaan, jos saman kielen valinneita oppilaita on vähintään 10. Alueen koulut voivat perustaa yhdessä kieliryhmän, mikäli ryhmän perustamiseen vaadittu oppilasmäärä täten täyttyy. Koulut sopivat keskenään, missä tiloissa ryhmä opiskelee.

Rehtorit ilmoittavat koteihin niistä kieliryhmistä, joissa opetus alkaa.

Koulumatkoihin liittyvät linjaukset löytyvät täältä https://www.vantaa.fi/koulumatkat.

Kieliin liittyvää sanastoa

Avainsanat

PeruskoulutMonikielisyysOppiminen