Kielten opiskelu perusopetuksessa

Asiasanat

KoulutusOppilaat

Vantaalla opiskellaan kaikille yhteisenä 1. vuosiluokalta alkavana A1-kielenä englantia ja 6. vuosiluokalta alkavana B1-kielenä ruotsia. Lisäksi huoltajat voivat valita yhdessä lapsensa kanssa, mitä vapaaehtoisia kieliä lapsi opiskelee peruskoulussa.

A2-kielivalinta tehdään 3. vuosiluokalla

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu alkaa 4. vuosiluokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Vantaalla vapaaehtoisena A2-kielenä on mahdollisuus opiskella

  •  espanjaa
  •  ranskaa
  •  ruotsia
  •  saksaa
  •  venäjää

Ennen vapaaehtoisen A2-kielen valinnan tekemistä on hyvä ottaa huomioon kokemukset, joita lapsella on vieraan kielen opiskelusta. Toisen vieraan kielen ottaminen opiskeluohjelmaan lisää viikoittaisten koulutuntien määrää, joten valinnan tulee olla lapselle mieluisa. Kielivalinnasta voi tarvittaessa keskustella oppilaan englanninkielen opettajan kanssa.

A2-kielen valinta

A2-kielen valinta tehdään Wilmassa 24.1.2022 mennessä. Ilmoittautumislomake löytyy Wilmasta Hakemukset ja päätökset -välilehden alta kohdasta Tee uusi hakemus > A2-kielivalinta. 

Hakulomakkeen voi myös tulostaa ja palauttaa omalle opettajalle hakuajan päättymiseen mennessä. 

Rehtorit ilmoittavat koteihin niistä kieliryhmistä, joissa opetus alkaa.

Miten A2-kieliryhmä muodostetaan?

Vapaaehtoisen A2-kielen opetus aloitetaan, jos saman kielen valinneita oppilaita on vähintään 10. Alueen koulut voivat perustaa yhdessä kieliryhmän, mikäli ryhmän perustamiseen vaadittu oppilasmäärä täten täyttyy. Koulut sopivat keskenään, missä tiloissa ryhmä opiskelee.

Kaupunki ei korvaa kieliryhmään kulkemisesta mahdollisesti aiheutuvia matkakustannuksia, paitsi jos oppilaalla olisi oikeus koulumatkaetuun myös omaan lähikouluunsa.

A2-kielivalinnassa huomioitavaa

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu vuosiluokilla 7.–9. sisältyy valinnaisaineille varattuun tuntikiintiöön. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaaehtoista A2-kieltä opiskelevilla oppilailla ei ole muita valinnaisaineita 7. vuosiluokalla. Vuosiluokilla 8. ja 9. vapaaehtoinen A2-kieli on automaattisesti oppilaan pitkä valinnainen (2 vuosiviikkotuntia / lukuvuosi). Oppilaalle jää muihin valinnaisaineisiin 1 vuosiviikkotunti lukuvuodessa.

Vapaaehtoinen A2-kieli ei vaikuta taide- ja taitoaineiden valinnaisten määrään.

Sanastoa

Avainsanat

PeruskoulutMonikielisyysOppiminen