Yleisötilaisuuksien yhteydessä kerättyjen henkilötietojen käsittely kaupunkiympäristön toimialalla

Tässä asiakirjassa kerrotaan, millä tavoin Vantaan kaupunki käsittelee yleisötilaisuuksien yhteydessä kerättäviä henkilötietoja kaupunkiympäristön toimialalla.

Miksi minun tietojani kerätään?

Keräämme kaupunkiympäristön toimialan yleisötilaisuuksia järjestettäessä henkilötietoja koronavirustartunnanjäljityksen helpottamiseksi.

Mitä tietoja kerätään?

Keräämme vain henkilön nimi- ja yhteystiedot.

Mistä kaupunki saa tiedot?

Pyydämme ja saamme tietosi suoraan sinulta manuaalisesti tai sähköisesti, jos ilmoittaudut tai osallistut järjestämäämme yleisötilaisuuteen.

Luovuttaako kaupunki tietojani eteenpäin?

Vantaan kaupunki voi luovuttaa tietojasi eteenpäin vain, jos luovutus perustuu lakiin, tai jos olet antanut suostumuksen tietojesi luovuttamiseen. Jos tietojasi luovutetaan suostumukseen perustuen, voit peruttaa suostumuksesi koska tahansa.

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Tietoja säilytetään koronavirustartunnan jäljityksen kannalta tarvittavan ajan. Tiedot hävitetään säilytysajan päätyttyä.

Kuka voi käsitellä tietojani?

Henkilötietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työ- tai virkatehtäviensä hoitamiseksi.

Millä tavalla tietoni on suojattu?

Vantaan kaupungin ylläpitämät laitteistot ja ohjelmistot on suojattu teknisesti. Paperisia asiakirjoja säilytetään lain mukaisesti arkistotiloissa.

Miten toimitaan, jos tietoni joutuvat vääriin käsiin?

On mahdollista, että suojauksesta huolimatta tietosi voivat poikkeustapauksessa joutua vääriin käsiin. Tässä tilanteessa kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

Lisäksi kaupunki ilmoittaa sinulle tietojen vuotamisesta välittömästi tai viimeistään 72 tunnin kuluessa asian havaitsemisesta, jos tietojesi vuotaminen voi aiheuttaa merkittävää haittaa oikeuksillesi. Kaupunki ilmoittaa tietojen vuotamisesta niille, joiden tiedot ovat vuotaneet. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi sinulta välittömiä toimenpiteitä, tietojen uotamisesta voidaan ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella.

Mitä voin tehdä, jos epäilen, että tietojani on käsitelty lainvastaisesti?

Jos epäilet, että tietojesi käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Lisätietoja ja ohjeita asiasta antaa tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun puhelinneuvonnan ajantasaiset tiedot löydät sivulta tietosuoja.fi/yhteystiedot

Voinko tarkistaa tietoni?

Voit tarkistaa omat tietosi ja saada niistä kopiot maksutta kerran vuodessa. Voit myös tarkistaa lapsesi tiedot, jos sinulla on tiedonsaantioikeus lapsesi tietoihin. Voit tehdä tarkistuspyynnön Vantaa-infojen palvelupisteissä. Täytä tarkistuspyyntöä varten tarkistuspyyntölomake, joita on saatavilla Vantaa-infoista, ja varmenna lomake omakätisellä allekirjoituksellasi. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi tarkistuspyynnön jättämisen yhteydessä. Oikeus tietojen tarkistamiseen tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Jos tarkistusoikeutesi evätään, saat kirjallisen kieltäytymistodistuksen, josta ilmenee perusteet kieltäytymiselle. Voit tämän jälkeen saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Vantaa-infojen palvelupisteet: www.vantaa.fi/vantaainfo.

Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?

Voit pyytää tietojesi oikaisemista, jos tiedot ovat epätarkkoja tai virheellisiä. Tietojen oikaisupyyntö on maksuton. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa.

Voinko vaatia kaupunkia poistamaan tietoni?

Voit aina pyytää kaupunkia poistamaan tarpeettomat ja virheelliset tiedot.

Voinko vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?

Jos tietosi eivät pidä paikkaansa, voit vaatia Vantaan kaupunkia rajoittamaan tietojesi käsittelyä, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Mistä voin kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä?

Jos haluat tietää lisää tietojesi käsittelystä Vantaan kaupungilla, voit pyytää lisätietoja Vantaan kaupungin tietosuojavastaavalta. Voit myös pyytää tarkemman selosteen tietojesi käsittelystä Vantaa-infosta.

Lisätietoja

Mikael Valtomaa

Vantaan kaupungin tietosuojavastaava
040 071 3358 mikael.valtomaa@vantaa.fi

Huomaathan, että sähköpostin tietoturvallisuutta ei pystytä takaamaan, joten ethän lähetä henkilötietojasi sähköpostitse.

Avainsanat

Tietosuoja