Paikallisen kansalaistoiminnan avustukset

Paikallisen kansalaistoiminnan avustukset ovat tarkoitettu kaupunkia elävöittävän toiminnan tukemiseen.

Vantaalla kannustetaan asukkaita luomaan kaupunkia elävöittävää toimintaa eri puolille kaupunkia. Kyseisiä toiminta- ja kohdeavustuksia voi hakea toimintaan, joka on kaikille avointa ja edistää yhteisöllisyyttä asuinalueella. Paikallisen kansalaistoiminnan avustukset myöntää Kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunta.

Paikallisen kansalaistoiminnan toiminta-avustus

Paikallisen kansalaistoiminnan toiminta-avustus on tarkoitettu yhdistyksen sääntöjen mukaisen perustoiminnan kustannuksiin. Myönnetyllä avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 90 %. Avustuksen omarahoitusosuus voi koostua vapaaehtoistyöstä. Avustusta voivat hakea esimerkiksi kaupunginosayhdistykset, joiden toiminta on säännöllistä ja parantaa kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Toiminta-avustusten seuraava haku on 1.2. - 28.2.2023.

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustus

Paikallisen kansalaistoiminnan kohdeavustusta voi hakea kyläjuhlien, erilaisten asukastapahtumien tai muun innovatiivisen hankkeen järjestämiseen. Kohdeavustus on ensisijaisesti tarkoitettu kattamaan kuluja, joita syntyy tapahtumien esiintymispalkkioista, vuokrista ja välttämättömistä toimintakuluista kuten viranomaismaksusta. Hakijan kannattaa varautua kattamaan itse osa tapahtuman kuluista.

Kohdeavustushakemus tulee täyttää huolellisesti ja palauttaa vähintään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa. Kohdeavustuksia voi hakea jatkuvasti. Kohdeavustukset käsitellään kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lautakunnan kokouksessa ja ne tulee jättää vähintään 21 vuorokautta ennen seuraavaa kokousta. 

Kohdeavustukset maksetaan pääsääntöisesti tapahtuman jälkeen. Tapahtumasta aiheutuneet kulut eritellään käyttöselvityslomakkeessa kuittikohtaisesti. Tilityksen käsittelyaika on tyypillisesti 3-6 viikkoa.

Huom! Avustusta itsenäisyyspäiväjuhlien järjestämiseen haetaan taide- ja kulttuuritapahtumien kohdeavustushakemuksella.

Avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaikilta osin Vantaan kaupungin avustusten ja apurahojen yleisiä myöntämisperiaatteita sekä paikallisen kansalaistoiminnan myöntämisperiaatteita. Avustuksia haetaan pääsääntöisesti sähköisesti asiointi.vantaa.fi -sivustolla.

Avainsanat

Avustukset