Toimipaikassanne on radontilanne kunnossa

Asiasanat

Toimitilat

Toimipaikassanne on tehty radonmittauksia vuonna 2020 tai 2021. Mittaustulokset ovat valmistuneet, ja tilanne on kunnossa. Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan mittaustulokset eivät aiheuta lisätoimenpiteitä.

Toimipaikassanne on tehty radonmittauksia. Mittaustulokset ovat valmistuneet, ja tilanne on kunnossa. Säteilyturvakeskuksen (STUK) mukaan mittaustulokset eivät aiheuta lisätoimenpiteitä.

Vantaan kaupunki mittaa suunnitelmallisesti omien toimitilojensa radonpitoisuudet. 
Jos tulokset antavat aihetta toimenpiteisiin, niistä tiedotetaan rakennuksessa työskenteleville.

Vantaan kaupungin toimitiloissa esiintyy mittausten mukaan vain vähän radonia. Vuosina 2020 ja 2021 tehtiin noin 600 radonmittausta 75 eri kohteessa. Kaikissa mitatuissa kohteissa tuloksien mukaan työntekijöiden radonaltistuminen on ollut viitearvoa vähäisempää. Tämän vuoksi näiden kohteiden radonvalvonta on päättynyt.

Vaikka Vantaan toimitilojen tulokset ovat näin hyvät, kattava radonpitoisuuden mittaus on tärkeää. Mittauksissa voi tulla esiin yksittäinen korkea radonpitoisuus, joka vaatii korjauksia. Pitoisuuden vähentämiseen on olemassa keinot, kun korjaustarve on tiedossa. 

Kaupungin henkilöstöä työskentelee noin 250:ssa mittausten piiriin kuuluvassa rakennuksessa, joten mittaukset on jaksotettu useammalle vuodelle. Suurin osa koulu- ja päiväkotikohteista on jo kertaalleen mitattu. 

Työnantaja on velvollinen selvittämään radontilanteen

Radon on sisäilmahaitta, johon liittyy tutkitusti terveysriski. Pitkäaikainen oleskelu korkeassa radonpitoisuudessa lisää merkittävästi riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Säteilylain muutos vuodelta 2018 velvoittaa kaikki pääkaupunkiseudun työnantajat selvittämään, pitääkö omalla työpaikalla mitata radonpitoisuus. Vantaa kuuluu alueeseen, jossa maaperästä voi kulkeutua liikaa radonkaasua huonetiloihin. 

Lisätietoa radonmittauksista löytyy Säteilyturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta. Linkki työnantajan velvoitteista kertovalle sivulle.

Lisätietoja: sisailma@vantaa.fi

Avainsanat

Sisäilma