17.4.2023 Kaupunginhallitus

 

Håkansbölen kartanon peruskorjauksen tarveselvitys hyväksyttiin

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17. huhtikuuta Håkansbölen kartanon päärakennuksen peruskorjauksen tarveselvityksen hankesuunnitelman. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Hämevaaran, Myyrmäen, Variston ja Nikinmäen asemakaavamuutoksia. Kaupunginhallitus julisti myös haettavaksi kaupunkiympäristön toimialan kaupunkisuunnittelujohtajan viran.

Håkansbölen kartanon päärakennus kunnostetaan yleisölle avoimeksi museoksi, pienimuotoiseksi kokoontumis- sekä edustustilaksi. Hankkeeseen sisältyvät kartanon sisätilat, julkisivun vaurioituneet maalipinnat sekä LVSA-töiden edellyttämät välttämättömät piha- ja puistoalueet. Hanke toteutetaan aineellisen kulttuuriperinnön säilyttämiseksi, kulttuuritilojen tarjonnan parantamiseksi ja elinvoiman vahvistamiseksi sekä Vantaan tunnettavuuden parantamiseksi paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tarveselvitys-hankesuunnitelman tavoitehinta on 3 500 000 euroa. Kartanon päärakennuksen sisätilat kunnostetaan vuosina 2024–2025 ja toiminta käynnistyy keväällä 2026.

Uusia asuntoja Hämevaaraan ja Myyrmäkeen sekä lisää työpaikkoja Vehkalaan

Kaupunginhallitus saattoi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Hämevaaran Vaakapuiston asemakaavamuutoksen. Lisäksi kaupunginhallitus asetti nähtäväksi Myyrmäen Kuohukujan, Myllymäen Vehkalan sekä Nikinmäen liitosalueen asemakaavamuutokset.

Hämevaaran läntinen ja itäinen Vaakapuisto toimivat tällä hetkellä suojaviheralueina Rajatorpantietä vastaan. Alueille kaavoitetaan kaksi värikästä kaksikerroksista townhouse-tyyppistä rivitaloa, jotka suojaavat pihoja ja eteläpuolista asutusta tiemelulta. Puistossa majailevan liito-oravan ydinalue muuttuu samalla suojaviheralueeksi.

Myyrmäen Kuohukujan asemakaavamuutos sisältää Kuohukujan ostoskeskuksen itäosan suojelun sekä uuden kahdeksankerroksisen asuin- ja liiketalon Kuohukuja 1:n tontille. Samalla Kuohupolku liitetään tonttiin ja Kuohuaukio muutetaan jalankulkukadusta toriaukioksi.

Vehkalan kinkerit -asemakaavalla mahdollistetaan tehokkaan, toiminnallisesti monipuolisen ja vahvasti joukkoliikenteeseen tukeutuvan Vehkalan työpaikka-alueen laajentuminen itään voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Asemakaavalla laajennetaan Vehkalan nykyistä osittain vielä rakenteilla olevaa työpaikka-aluetta itään kohti Hämeenlinnanväylää. Kaava koostuu neljästä työpaikkarakentamiseen osoitetusta korttelista sekä lähivirkistys-, puisto- ja katualueista.

Nikinmäen liitosalueen asemakaavalla Vantaaseen kuntaliitoksella Sipoon kunnan alueesta 1.1.2018 liitetylle kiinteistölle laaditaan ensimmäinen asemakaava. Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan rajan siirtoa. Alue sijaitsee Nikinmäessä Sipoon rajalla. Kiinteistö on yhden asunnon asunto-osakeyhtiö, jonka omistajia hakijat ovat.

Kokouksen pöytäkirja löytyy 26.4.2023 alkaen osoitteesta https://paatokset.vantaa.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm