24.4.2023 Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 24. huhtikuuta käsitellään uutta hallintosääntöä, joka sisältää määräykset siitä, miten kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta. Hallintosääntöä on tarpeen muuttaa muun muassa organisaatiomuutosten ja lainmuutosten vuoksi. Hallintosäännön on määrä tulla voimaan 1.9.2023.

Kokouksessa on esillä myös Vaakapuiston kaava. Kaksi Vaakapuistoa on tällä hetkellä suojaviheralueina Rajatorpantietä vastaan. Vaakapuistot muutetaan pääosin asuinpientalojen korttelialueiksi. Rakennukset suojaavat eteläpuolisia pihoja ja omakotitontteja Rajatorpantien tiemelulta. Asemakaavamuutos on laadittu siten, että itäisessä Vaakapuistossa sijaitseva liito-oravien ydinalue kaavoitetaan suojaviheralueeksi.

Lisäksi kokouksessa on esillä seuraavat valtuustoaloitteet:

 • Huumetyöhön etunoja 
 • Vantaalaisen vuoden esteettömyysteon valitseminen
 • Muuttokysely Vantaalle muuttaville ja Vantaalta pois muuttaville
 • Etsivän vanhustyön pysyvän toiminnan järjestäminen 
 • Lasten ja nuorten matalankynnyksen harrastustoiminnan lisääminen 
 • Helsingin malli sähköpotkulautojen käytös
 • Martinlaaksoon asukkaiden hallinnoima asukastila
 • Asukastilojen tarvekartoituksen toteuttaminen
 • Vantaa-infojen aukiolojen pidentäminen
 • Vantaalle Turun mallin kaltainen asukasbudjetointi 2,8 miljoonan kokonaisbudjetilla
 • Dialogilla uutta virtaa asukasosallisuuteen
 • Helsingin mallin mukainen ohjeistus sähköpotkulautojen käytöstä