27.2.2023 Kaupunginvaltuusto

Vantaankosken myllylle hotelli ja kievari sekä leveämpi kalatie

Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27. helmikuuta Vantaankosken myllyn ja Hämeenkylän asemakaavamuutokset. Kivistön tapahtuma-areenan asemakaava palautettiin valmisteluun puutteellisten liikenneselvitysten täydentämiseksi. 

Vantaankosken myllyn asemakaavamuutoksessa mylly muutetaan tapahtumakäyttöön ja myllytontille rakennetaan hotelli ja kievari. Myllyä korotetaan noin 1,2 metriä ja se kunnostetaan ja laajennetaan noin 240 hengen tapahtumapaikaksi. Lisäksi rakennetaan hotellirakennukset ja kievari saunoineen. Suojellun padon aukkoja levennetään kalatien parantamiseksi. Suuren Rantatien vanhalle siltapaikalle voidaan rakentaa silta.

Hämeenkylän Ainontie 5 varastorakennusten korttelialue muuttuu teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi. Entinen Tukon keskusvarastorakennus on ollut pitkään vajaakäytöllä. Rakennuksen muuntaminen uusiin käyttötarkoituksiin tukee Vantaan tavoitetta vahvistaa kaupungin elinvoimaa edistämällä elinkeinoelämän kehittämistä ja lisäämällä työpaikkojen määrää Vantaalla. Ainontie 10:n asemakaava ajantasaistetaan muuttamalla erillispientalojen korttelialue asuinrakennusten korttelialueeksi.

Kivistön tapahtuma-areenan asemakaava palautettiin uuteen valmisteluun puutteellisten liikenneselvitysten täydentämiseksi. Tapahtuma-areenan asemakaavamuutoksella mahdollistetaan alueelle monitoimiareena ja hotelli sekä ravintola- liike-, urheilu- ja toimistotilaa. Hankkeella on toteutuessaan valtakunnallista merkitystä niin kansainvälisten jalkapallo-otteluiden järjestämisessä kuin erilaisten kulttuuritilaisuuksien kuten konserttien järjestämisessä. 

Valtuusto keskusteli myös valtuutettujen aloitteista koskien Myyrmäen Hissikentän meluhaittoja, maksuttomia kuukautissuojia, seksuaalisen häirinnän vähentämistä kouluissa, Länsi-Vantaan väestönsuojasta, Linnaisten metsän säilyttämistä sekä puurakentamisen edistämistä.

Kokouksen päätösluettelo

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjan tarkastaminen
 3. Eron myöntäminen Klaus Kojolle kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen
 4. Eron myöntäminen Terhi Salmiselle Vantaan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä ja täydennysvaalin toimittaminen
 5. Asemakaavan muutos 002101 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, 18 Vantaanlaakso, 41 Viinikkala / Vantaankosken mylly
  • Asiakohta hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 59 – 7 ja siihen jätettiin kaksi pöytäkirjalausumaa
 6. Asemakaavan muutos 002484 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 12 Hämeenkylä / Ainontie 5 ja 10
 7. Asemakaava ja asemakaavamuutos 233200, 23 Kivistö / Kivistön tapahtuma-areena
 8. Vastaus Kai-Ari Lundelin ja Juha Suoniemen sekä 14 muun valtuutetun aloite Myyrmäen Hissikentän meluhaittojen ratkaiseminen
 9. Vastaus sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ja 7 muun valtuutetun aloitteeseen maksuttomat menkat Vantaalle
  • Asiakohtaan jätettiin pöytäkirjalausuma
 10. Vastaus Sirpa Kauppisen ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen seksuaalisen häirinnän vähentämiseksi kouluissa
  • Asiakohtaan jätettiin pöytäkirjalausuma
 11. Vastaus Oskari Iivarisen ja Maarit Raja-ahon sekä 27 muun valtuutetun aloitteeseen väestönsuojasta Länsi-Vantaalle
 12. Vastaus Vihreän valtuustoryhmän ja 15 muun valtuutetun aloitteeseen säilytetään Linnaisten metsä
  • Asiakohtaan jätettiin pöytäkirjalausuma
 13. Vastaus Keskustan valtuustoryhmän ja 27 muun valtuutetun aloitteeseen Vantaan on edistettävä puurakentamista nykyistä määrätietoisemmin
Kaupunginvaltuuston kokous 27.2.2023 tekstivastine(pdf, 571.19 KB)