Ruusuvuoren koulu - TET työelämään tutustuminen

Asiasanat

Korson suuralueKoulutus

Peruskoulun yläluokkalaisten opetussuunnitelmaan kuuluu työelämään tutustumisjakso eli TET. Työelämään tutustuminen on koulunkäyntiä, joten sinulle ei makseta palkkaa työelämään tutustumisen ajalta.

Työpaikan jokainen hankkii itse, mutta tarvittaessa siihen saa oppilaanohjaajan apua koulussa. Hakemisen apuna toimii pääkaupunkiseudun koulun yhdessä tekemä kartta, johon on sijoitettu aiempia TET-paikkoja ja niiden kuvauksia: Helsingin, Vantaan ja Espoon TET-paikat.

Voit myös katsoa työnantajien itsensä ilmoittamia paikkoja Pääkaupunkiseudun TET-torilta, mutta osaan niistä ei yhteystietoja ole päivitetty aikoihin, joten tarkista oikeat tiedot esimerkiksi netistä ennen soittamista tai sähköpostin lähettämistä. Tämän vuoden aikana lisätyt ilmoitukset pitäisi olla ok.

Vaikka työhön tutustuminen ei ole varsinaista työtä, niin sinua koskevat samat lait ja asetukset kuin työskennellessäsi palkallisena. Tarkemmin säädöksistä löydät tietoa Työsuojeluhallinnon sivulta Työsuojelu.fi - Nuori työntekijä.

Tärkeimmät säännökset liittyvät siihen, että alle 18-vuotias ei voi tehdä yötyötä eikä niin sanottuja vaarallisia töitä. Työaika tulee sijoittua 14-vuotiaalla klo 8:00-20:00 ja 15-17-vuotiaalla 6:00-22:00 väliseen aikaan.

Työaikaa on mahdollista sopia niin, että teet jonain päivänä töitä pidempään ja vastaavasti toisena lyhyempään. Maksimipituus työpäivällä on 14-vuotiaalla 7 tuntia ja 15-17-vuotiaalla 8 tuntia.

Myös viikonloppuna TET on mahdollista, kunhan kokonaisten vapaapäivien määrä 4 kahdelta viikolta toteutuu.

Terveydelliset syyt on hyvä huomioida TET-paikkaa haettaessa. Ravitsemus- ja elintarvikealojen yrittäjät saattavat edellyttää, että työelämään tutustuja antaa salmonellanäytteen. Näyte otetaan koulun terveydenhoitajan opastamalla tavalla. Työnantaja ilmoittaa sopimuslomakkeella näytteenoton tarpeesta ja muista työhön liittyvistä erityisvaatimuksista.

Ohjeita TET-jaksolle

Tettiläisen muistilista

  • Työpaikoilla on aina omia tapoja, joita tulee noudattaa.
  • Kysy rohkeasti neuvoja jollet osaa, tiedä tai ymmärrä jotakin asiaa. Tutustumispaikan aikuiset ovat valmistautuneet sinun tuloosi ja he neuvovat sinua.
  • Ole täsmällinen ja ajoissa paikalla.
  • Ole kiinnostunut, huolellinen ja oma-aloitteinen.
  • Toimi avoimesti ja rehellisesti.
  • Työpaikan vaitiolovelvollisuuden piirissä olevat asiat koskevat myös sinua.
  • Esiinny luontevasti, kohteliaasti ja asiallisesti itsesi, kotisi ja koulusi edustajana.‍

TET-jaksoon liittyvät lomakkeet

Lisätietoja