Informointiasiakirjat henkilötietojen käsittelystä

Tästä hakemistosta löydät tietoa siitä, miten Vantaan kaupungilla käsitellään henkilötietoja.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei edellytä aikaisemman kaltaisen rekisteri- tai tietosuojaselosteen laatimista. Eri tarkoituksiin rekisteröityjä täytyy kuitenkin informoida henkilötietojen käsittelystä. Vantaalla on otettu käyttöön asetuksen edellyttämät rekisteröidyille suunnatut, palvelukokonaisuuksittain laaditut informointiasiakirjat, jotka korvaavat nykyiset rekisteri- ja tietosuojaselosteet.

Toimialat vastaavat omien informointiasiakirjojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Kaupunginjohtajan toimiala

Konserni- ja asukaspalveluiden toimiala

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Sivistystoimen toimiala

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala

Sosiaali- ja terveystoimen palveluihin sisältyy eri palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuuksissa käsiteltävien henkilötietojen käsittelyyn voit tutustua alla olevien informointiasiakirjojen avulla. Asiakirjoista löydät tietoa siitä, miten tietojasi käsitellään eri palveluissa, ja millaisia oikeuksia sinulla on tietojesi käsittelyyn liittyen. Lisätietoja: Sosiaali- ja terveystoimen tietosuojavastaava Tia Forsbom, p. 040 861 4551.

Ajankohtaista

Twitter