Kirjaamo ja kaupunginarkisto

Asiakirjan allekirjoitus - kuvituskuva

Vantaan kaupungin keskitetty kirjaamo toimii kaupungin virallisena asiointiosoitteena ja kaupunginarkisto puolestaan toimii kaupungin keskusarkistona

Kirjaamo

Avoinna ma–to 8.15–15, pe 8.15–14.

Hakemuksia, aloitteita ja muita kuntalaisten asiakirjoja voi toimittaa Vantaa-infoihin Tikkurilassa, Myyrmäessä ja Korsossa sekä kirjaamoon ja kirjaamon ollessa suljettuna kaupungintalon vahtimestareille tai kaupungintalon ulko-oven vasemmalla puolella olevaan postilaatikkoon. Asiakirjoja voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vantaa.fi tai postitse osoitteeseen PL, 01030 Vantaan kaupunki (käyntiosoite Asematie 7).

Yhteisten asioiden hoitoon liittyvät asiakirjat kirjataan diaariin kirjaamossa ja laitetaan valmisteltaviksi toimialoille. Kirjaamosta voi kysellä diaariin kirjattujen asioiden käsittelyn vaiheesta ja kysyä valmistelevaa henkilöä. Kirjaamosta voi pyytää myös asiakirjoja nähtäväksi.

Kaupungin virallinen ilmoitustaulu kuulutuksineen sijaitsee kirjaamon yhteydessä kaupungintalolla.

Asian- ja dokumentinhallintajärjestelmä ASTAn tietosuojaseloste

Kaupunginarkisto

Aukioloajat: ma–to kello 9–15, pe suljettu
Tilaukset: kaupunginarkisto@vantaa.fi

Kaupunginarkistossa voit tutustua kaupungin toiminnan yhteydessä kertyneisiin pitkään tai pysyvästi säilytettäviin asiakirjoihin. Kaupunginarkistossa on rakennuslupa-asiakirjoja vuosilta 1954–1988; kyseisistä asiakirjoista osa on sähköisessä muodossa rakennusvalvonnan rakennuspiirustusten verkkokaupassa. Vuonna 1989 ja sen jälkeen syntyneet asiakirjat ovat rakennusvalvonnassa. Potilasasiakirjat – myös kouluterveydenhuollon asiakirjat – sijaitsevat potilasarkistoissa. Jos et tiedä oikeaa terveysasemaa, lähetä tilauspyyntö Tikkurilan terveysaseman potilasarkistoon.

Pääosa Vantaan kaupunginarkiston asiakirjoista on julkisia. Asiakirjojen huono kunto voi kuitenkin rajoittaa asiakirjojen käyttötapoja.

Julkisiin asiakirjoihin voi maksutta tutustua kaupunginarkiston tiloissa. Yksittäisiä A4-kokoisia asiakirjoja kopioidaan maksutta 10 kappaletta, A3-kokoisia asiakirjoja 5 kappaletta. Näitä suuremmat tilaukset lähetetään Grano Oy:n kopioitavaksi, tällöin asiakas vastaa kustannuksista. Asiakirjoja lainataan kaupungin virastoille ja laitoksille; ei yksityishenkilöille tai yrityksille.

Kun tilaat asiakirjoja luettavaksi tutkijahuoneeseen tai kun tilaat niistä kopioita, varmista, että tilauksessasi on riittävät tunnistetiedot asiakirjojen löytämiseksi ja kopiotilauksissa riittävät yhteystiedot asiakirjakopioiden toimittamiseksi. Lähetä suuritöiset asiakirjatilaukset, esimerkiksi usean vuoden pöytäkirjoista, vähintään kahden arkipäivän varoajalla. Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä sähköpostilla.

Asiakirjat kattavat ajallisesti Vantaan kaupungin ja sen edeltäjien toiminnan vuodesta 1866 alkaen. Osa asiakirjoista on siirretty toisten viranomaisten haltuun kunnan tehtävissä tapahtuneiden muutosten seurauksena. Alueliitosten takia osa asiakirjoista, jotka koskevat Helsingin maalaiskuntaan kuuluneita alueita, on luovutettu Helsingin kaupungille.

Kaupunginarkisto ottaa sopimuksesta vastaan myös vantaalaisten yhdistysten ja yhteisöjen arkistoja. Ota yhteyttä ennen luovutusta; teemme asiasta sopimuksen.

Kirjaamo ja kaupunginarkisto sijaitsevat Tikkurilassa

Ajankohtaista

Instagram

Twitter