Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimialan tehtävänä on kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kokonaisvaltainen kehittäminen, hallinta ja hoito sekä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen elinkeinopolitiikan, maapolitiikan, asuntopolitiikan, ympäristöpolitiikan ja ympäristöterveydenhuollon kehittäminen ja toteuttaminen.

Toimiala valmistelee ja panee täytäntöön kaupunkisuunnittelulautakunnalle, tekniselle lautakunnalle ja sen yksityistiejaostolle sekä ympäristölautakunnalle ja sen rakennuslupajaostolle kuuluvat asiat sekä ohjaa ja avustaa kaupungin muita toimielimiä.

Vantaan organisaatiouudistus astui voimaan 1.1.2020. Palvelualueiden sivuja muokataan parhaillaan. Lue lisää organisaatiouudistuksesta uutisestamme.

Yhteystiedot

Kaupunkirakenne ja ympäristö -palvelualue, kaupunkisuunnitelujohtaja Tarja Laine, tarja.a.laine(at)vantaa.fi

Kiinteistöt ja tilat -palvelualue, kiinteistöjohtaja Antti Kari, antti.kari(at)vantaa.fi

Kadut ja puistot -palvelualue, kaupungininsinööri Henry Westlin, henry.westlin(at)vantaa.fi

Yhteiset palvelut, talous- ja hallintojohtaja Jonna Hohti, jonna.hohti(at)vantaa.fi

Ajankohtaista