Ympäristökeskus

Vantaan ympäristökeskuksen tehtävänä on huolehtia viihtyisän, terveellisen ja turvallisen elinympäristön säilymisestä ja kaikin puolin edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia Vantaalla. Laajaan toimenkuvaan kuuluvat muun muassa luonnon ja muun ympäristön suojelu, elintarviketurvallisuus sekä eläinsuojelu ja eläinlääkintähuolto. Niistä vastaavat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yksiköt.

Yksikköjen tehtävät lomittuvat yhteen ja täydentävät toisiaan

Yhteistyö ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon yksiköiden välillä on tiivistä, vaikka moni ympäristökeskuksen tehtävistä kuuluu selvästi vain jommankumman yksikön työkenttään.

Työnjaossa ympäristönsuojelun toimet painottuvat laajoihin ympäristöasioihin, kuten luonnon monimuotoisuuden ja toimintakyvyn turvaamiseen, ympäristön pilaantumisen torjuntaan, maankäytön suunnitteluun sekä ympäristöjohtamisen kehittämiseen.

Ympäristöterveydenhuollon puolella keskitytään suoraan ihmisten terveyteen vaikuttaviin seikkoihin, kuten terveydensuojeluun, elintarvikkeiden turvallisuuteen ja muuhun kuluttajaturvallisuuteen, sekä eläinsuojelun kysymyksiin.

Ympäristökeskuksen toiminnan tuloksellisuudesta vastaa ympäristölautakunta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Tehtäväkokonaisuuksia

Alla on listattuna keskeisiä yksiköiden tehtäväkokonaisuuksia (toimivat suorina linkkeinä kyseisiin osioihin). Myös näihin asioihin liittyvät lupien, ilmoitusten ja valitusten käsittely, neuvonta ja tiedottaminen kuuluvat yksiköiden tehtäviin.

Ympäristönsuojelu:

Ilman ja maaperän suojelu
Kestävä kehitys (Resurssiviisas Vantaa)
Luonnonsuojelu
Meluntorjunta
Roskaantumisen estäminen
Vesien suojelu
Ympäristöluvat ja -määräykset
Ympäristön tila ja suojelu

Ympäristöterveydenhuolto:

Asumisterveys
Elintarvikevalvonta
Eläinterveys- ja eläinsuojelu
Talousvesivalvonta
Terveydensuojeluvalvonta
Uimavesivalvonta

Julkaisut

Ympäristökeskuksen julkaisut

Ympäristökeskus

Pakkalankuja 5

Ajankohtaista

Twitter