Uusi Vantaa -asukasraati

Vantaa on käynnistänyt uudistuksen, jossa luodaan tulevaisuuden kaupunkia. Lue uusin tiedote uudistuksesta. Asukkaat otetaan mukaan uudistuksen valmisteluun. Tulevana syksynä asukkaiden ajatuksia kuullaan asukasraadissa ja järjestöseminaarissa. Lisäksi aihetta käsitellään vammais- ja vanhusneuvostojen sekä nuorisovaltuuston, svenskakommiténin ja monikulttuurisuusasian neuvottelukunnan yhteisessä tilaisuudessa.

Raatiin sai hakea verkossa, Vantaa-infoissa ja asukastiloissa elokuussa. 140 hakijasta raatiin valittiin 25. Valinnat tehtiin anonyymisti painottaen vantaalaisia edustavaa ikärakennetta, äidinkieltä, asuinaluetta ja koulutus- ja työtilannetta. Lue lisää, miten osallistujia etsittiin.

Raati kokoontuu yhteensä neljä kertaa syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Raadin kokoontumisissa juodaan kahvit, kuullaan asiantuntijoita ja käydään yhdessä keskustelua liittyen muun muassa kaupunkiorganisaatioon ja toimintatapoihin. Uusi Vantaa-valmistelijoita osallistuu raadin kokoontumisiin. Uusi Vantaa-valmistelijoita osallistuu raadin kokoontumisiin.

Asukasraadin tapaamiset

Syyskuu: Uusi Vantaa -asukasraati kokoontui ensimmäistä kertaa

Asukasraadin ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin, millaiset tavoitteet uudistuksella pitäisi olla. Alla kuvitus asioista ja teemoista, jotka tulisi näkyä Uudessa Vantaassa.

Asukasraadin tavoitteet

Lisäksi asukasraati luonnosteli asukkaiden näkökulmasta toimivan ja arkea helpottavan toimialarakenteen.

Tulevaisuuden toimialat

Lokakuu:

Asukasraadin toisessa tapaamisessa keskusteltiin ja luonnosteltiin helposti lähestyttävää kaupunkia. Tapaamisessa kuultiin uudistuksen valmistelussa mukana olevan hallinnon erityisasiantuntijan Paula Harjun esitys uudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta. Esityksessä avattiin, miten ensimmäisellä kerralla keskustelussa olleet asukkaiden näkövinkkelistä tärkeät tavoitteet ja toimialat, näkyivät nyt edenneissä suunnitelmissa.

Illan aikana keskusteltiin, millainen on luotettava ja helposti lähestyttävä kaupunki. Luottamuksen rakentamisessa tärkeinä teemoina nähtiin muun muassa selkeä, todenmukainen ja ajankohtainen viestintä, kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ja toimivat palvelut. Illan toinen tehtävä oli hahmotella, miten kaupungin palvelut organisoidaan luonnostellun toimialarakenteen alle. Asukasraadin jäsenet jakoivat kaupungin palvelukokonaisuuksia asukkaiden arkea helpottaviin ja selkeisiin kokonaisuuksiin.

Asukasraadin keskustelun tulokset toimitetaan uudistusta valmistelevan työryhmän käsittelyyn marraskuun alussa.

Kevään tapaamiset

Asukasraati jatkaa keskustelua tulevaisuuden Vantaasta keväällä. Tapaamisissa pureudutaan uuden organisaation toimintatapoihin sekä pohditaan asukasraadin vaikuttavuutta. Kevään tapaamisten ajankohdista kerrotaan raadin jäsenille.

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter