Uusi Vantaa -asukasraati

Vantaalla on käynnissä uudistus, jossa luodaan tulevaisuuden kaupunkia. Myös vantaalaiset on otettu mukaan tekemään uudistusta.

Syksyllä 2019 asukkaiden ajatuksia kuultiin asukasraadissa ja järjestöseminaarissa. Lisäksi aihetta käsiteltiin vammais- ja vanhusneuvostojen sekä nuorisovaltuuston, svenskakommiténin ja monikulttuurisuusasian neuvottelukunnan yhteisessä tilaisuudessa.

Asukasraatiin sai hakea verkossa, Vantaa-infoissa ja asukastiloissa elokuussa. 140 hakijasta raatiin valittiin 25. Valinnat tehtiin anonyymisti painottaen vantaalaisia edustavaa ikärakennetta, äidinkieltä, asuinaluetta ja koulutus- ja työtilannetta. Lue lisää, miten osallistujia etsittiin.

Raati kokoontui yhteensä neljä kertaa syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Raadin kokoontumisissa juotiin kahvit, kuultiin monipuolisesti asiantuntijoita ja käytiin yhdessä keskustelua liittyen muun muassa kaupunkiorganisaatioon ja toimintatapoihin. Uusi Vantaa-valmistelijoita osallistui raadin kokoontumisiin.

Asukasraadin tapaamiset

Syyskuu: Uusi Vantaa -asukasraati kokoontui ensimmäistä kertaa

Asukasraadin ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin, millaiset tavoitteet uudistuksella pitäisi olla. Alla kuvitus asioista ja teemoista, jotka tulisi näkyä Uudessa Vantaassa.

Asukasraadin tavoitteet

Lisäksi asukasraati luonnosteli asukkaiden näkökulmasta toimivan ja arkea helpottavan toimialarakenteen.

Tulevaisuuden toimialat

Lokakuu:

Asukasraadin toisessa tapaamisessa keskusteltiin ja luonnosteltiin helposti lähestyttävää kaupunkia. Tapaamisessa kuultiin uudistuksen valmistelussa mukana olevan hallinnon erityisasiantuntijan Paula Harjun esitys uudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta.

Illan aikana keskusteltiin, millainen on luotettava ja helposti lähestyttävä kaupunki. Luottamuksen rakentamisessa tärkeinä teemoina nähtiin muun muassa selkeä, todenmukainen ja ajankohtainen viestintä, kuntalaisten tasapuolinen kohtelu ja toimivat palvelut. Illan toinen tehtävä oli hahmotella, miten kaupungin palvelut organisoidaan luonnostellun toimialarakenteen alle. Asukasraadin jäsenet jakoivat kaupungin palvelukokonaisuuksia asukkaiden arkea helpottaviin ja selkeisiin kokonaisuuksiin.

Helmikuu

Asukasraadin kolmannessa tapaamisessa Kaupunginmuseolla 25.2. paneuduttiin viestintään ja Vantaa.fi -sivuston uudistukseen osana organisaatiouudistusta. Työpajatyöskentelyssä raatilaiset pääsivät miettimään millaisia palveluita he jo käyttävät, miten näistä viestitään ja kuinka digitaalinen viestintä palvelisi entistä paremmin tulevaisuudessa.

Raadin tapaamisessa tutustuttiin myös Uusi Vantaan sen hetkiseen tilanteeseen ja mietittiin, kuinka uudistuksesta kannattaisi viestiä kuntalaisille.

Toukokuussa asukasraati tapasi viimeisen kerran

Asukasraadin viimeinen tapaaminen järjestettiin 22.5. Nuorten monitoimikeskus Liidossa. Viimeinen tapaaminen oli tavallista juhlavampi ja raadin jäseniä kiitettiin kakkukahveilla ja ruusuilla. Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi uudistuksen tämän hetkisestä tilanteesta ja kertasimme, kuinka asukkaita on otettu mukaan prosessin eri vaiheissa. Kuulimme myös Uusi Vantaa -valmistelussa mukana olleen luottamushenkilön Sakari Rokkasen puheen.

Loppukahveilla asukasraati pääsi vielä haastattelemaan ja evästämään kaupunginjohtajaa ja tulevia palvelualuejohtajia Ilkka Kaloa ja Annukka Larkiota. Keskustelu oli monipuolista ja antoisaa kaikille osapuolille.

Asukasraati antoi suuren panoksensa uuden organisaation rakentamiseen ja toi panoksellaan kuntalaisten näkemyksiä osaksi uudistusta.

Ajankohtaista

Twitter