Vaalit

Ihmisiä kaupungintalon edustalla

Suomessa toimitetaan kolmet yleiset valtakunnalliset vaalit: eduskuntavaalit ja kuntavaalit joka neljäs vuosi sekä tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi. Näiden lisäksi on joka viides vuosi järjestettävät europarlamenttivaalit.

Seuraavana ovat vuorossa kuntavaalit huhtikuussa 2021.

Vaalien toimittamisesta Vantaalla vastaa keskusvaalilautakunta vaalitoimiston avustuksella.

Löydät vaalipäivän äänestyspaikkasi kartalla kotiosoitteen perusteella osoitteessa www.aanestyspaikat.fi (palvelu on käytössä vain vaalien alla).

Mikäli olet epävarma äänestyspaikastasi tai äänestysoikeudestasi, voit tiedustella asiaa väestörekisterikeskuksesta (puh 0295 535 530) tai mistä tahansa maistraatista.


Lue myös muista vaikuttamisen keinoista.
Lisätietoa vaaleista löydät oikeusministeriön vaalit.fi-sivuilta.

Vantaan ennakkoäänestyspaikat

Jos äänestät ennakkoon, voit valita monista vaihtoisista paikoista.

Kirjeäänestys ulkomailta

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen. Sekä ulkomailla pysyvästi asuvat että vaalien ajan ulkomailla tilapäisesti oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.

Vanhus istuu kotonaan

Tietoa kotiäänestyksestä

Jos et ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestyspaikalle, ilmoittaudu eduskuntavaalien kotiäänestykseen viimeistään 2.4.2019 ja europarlamenttivaalien kotiäänestykseen viimeistään 14.5.2019.

Lue lisää vaaleista

Vaalit.fi-sivustolta saat lisätietoa Suomessa järjestettävistä vaaleista.

Ajankohtaista