Vammaisneuvosto

Vantaan vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyö- ja edunvalvontaelin.

Vammaisneuvoston tehtävät

  • seurata vammaisten tarpeiden kehitystä
  • seurata yleisiin oloihin vaikuttavaa päätöksentekoa vammaisten kannalta
  • edistää vammaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
  • seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja etuuksien kehitystä
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa - huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • edunvalvonta
  • hoitaa muut toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät

Vammaisneuvoston toimintaohje

Kokousaikataulut

  • 27.2.
  • 24.4.
  • 29.5.

Syksyn kokousaikataulu ilmoitetaan, kun vammaisneuvoston uusi toimikausi alkaa syksyllä 2019.

Vammaisneuvosto 40 vuotta

Vuonna 2019 vietetään Vantaan vammaisneuvoston 40-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuonna vammaisneuvosto kiinnittää erityistä huomiota tunnettavuutensa parantamiseen, ja 7.3.2019 järjestettiin vammaisneuvoston 40-vuotisjuhlaseminaari Vantaan kaupungintalolla.

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter