Vammaisneuvosto

Vantaan vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyö- ja edunvalvontaelin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

  • seurata vammaisten tarpeiden kehitystä
  • seurata yleisiin oloihin vaikuttavaa päätöksentekoa vammaisten kannalta
  • edistää vammaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
  • seurata vammaisille tarkoitettujen palvelujen ja etuuksien kehitystä
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa - huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta
  • edunvalvonta
  • hoitaa muut toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät

Esityslistat ja kokousmuistiot

Vammaisneuvoston kokousten esityslistat ja kokousmuistiot löytyvät Kuntatoimistojärjestelmästä (valitse kohdasta 'Toimielin* Vammaisneuvosto)

Kokousaikataulut

  • 26.9.
  • 31.10.
  • 28.11.

Ajankohtaista

Instagram

Twitter