Vantaan kulttuuripalkinnot ja stipendit

Vantaan kulttuuripalkinnot myönnetään vuosittain hakemuksetta kahdelle taholle; kannustuksena ansioituneelle taiteilijalle sekä tunnustuksena merkittävästä kulttuuriteosta. Palkintojen arvo on 10 000 euroa.

Ansioituneen taiteilijan palkinto myönnetään Vantaalla vakituisesti asuvalle, taiteellisen lahjakkuutensa osoittaneelle taiteilijalle.

Kulttuuripalkinto merkittävästä kulttuuriteosta kaupunkilaisten taidekentän elävöittämiseksi myönnetään kaupungissa toimivalle yhteisölle tai henkilölle.

Palkinto myönnetään todella vaikuttavista ansioista ja kaupunki pidättää oikeuden jättää palkinto myös myöntämättä. Palkintoa merkittävästä kulttuuriteosta ei myönnetä aiemmin Vantaan kulttuuripalkinnon saaneille tai Vantaan kaupungin työntekijöille.

Päätöksen Vantaan kulttuuripalkintojen myöntämisestä tekee kaupunginhallitus kaupunkikulttuurilautakunnan esityksestä.

Nuoren taiteilijan stipendi

Nuoren taiteilijan stipendi on huomionosoitus, joka myönnetään vuosittain kannustamaan uransa alussa olevaa lahjakasta nuorta taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Stipendi myönnetään hakemuksetta 17–35-vuotiaalle vantaalaiselle taiteilijalle tai 17-35-vuotiaista koostuvalle vantaalaiselle taiteilijaryhmälle. Stipendin käyttötarkoitusta ei määritellä. Päätöksen nuoren taiteilijan stipendin myöntämisestä tekee kaupunkikulttuurilautakunta ja se on arvoltaan 3000 - 5000 euroa.