Hankinnat

Trukkeja varastossa

Vantaan kaupunki kilpailuttaa hankintansa noudattaen julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä sekä muita hankintoihin liittyviä lakeja ja kriteerejä.

Kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa hankinnan arvosta riippuen joko kansallisesti tai EU:n laajuisesti. Kilpailutuksissa kaupunki käyttää sähköistä kilpailutusjärjestelmä Cloudiaa. Cloudiassa tehtyjen kilpailutusten tarjouspyynnöt ja muut asiakirjat on saatavilla Cloudian tarjouspalvelusta. Pienhankinnoissa käytetään myös Cloudiaa.

Voit tutustua kaikkiin hankintajohtajan tekemiin hankintapäätöksiin paatokset.vantaa.fi-sivulta.

Hankinnoilla toteutetaan myös kaupungin strategiaa. Ympäristöasioiden huomioiminen ja hankinnoilla työllistäminen – muun muassa tämä on vastuullisuutta, jota strategiassamme painotetaan! Sosiaalisten näkökulmien huomioimista on esimerkiksi työllistämisehdon käyttö kaupungin hankinnoissa. Lue lisää hankinnoilla työllistämisestä.

Ajankohtaista

Twitter