DigiOne - Oppimisen uusi ekosysteemi

DigiOne-hankkeen tavoitteena on oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava valtakunnallinen digitaalinen alusta. Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä. Haluamme edistää oppimista ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti.

Suunnitelmissa on luoda digitaalinen alusta, joka tukee opettajaa toteuttaman uutta opetussuunnitelmaa ja tulevaisuuden pedagogista otetta. Tavoitteena on auttaa oppijaa keskittymään oppimiseen ja opettajaa oppimisen tukemiseen sekä tarjota yhdenvertaisemmat lähtökohdat oppimiselle. Järjestelmiä integroivan alustan avulla haetaan mahdollisuuksia automatisoida työtä ja koota yhteen tietoa eri lähteistä johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Hankkeessa rakennetaan käyttäjäystävällinen ja yhteen toimiva koulutuksen digitaalinen alusta. Digitaaliseen alustaan halutaan mukaan mahdollisimman monia palvelu- ja järjestelmätoimittajia, kuntia ja kaupunkeja sekä muita alaan liittyviä toimijoita. Vantaan kaupungilla on tavoitteena käynnistää digitaalisen ekosysteemin kehittyminen oppimisen ympärille. Tavoitteena luoda hyötyä kaikille ekosysteemin toimijoille.

2014 alkaen Vantaalla on tehty merkittäviä panostuksia oppimisen digitalisaatioon, investoimalla koulujen ja oppilaitosten tietoliikenneyhteyksiin, langattomiin verkkoihin sekä tieto- ja viestintätekniikan laitteisiin. Business Finland on tukemassa nyt aloitettua hanketta 5,4 miljoonalla eurolla ja Vantaan kaupunki on sitoutunut saman suuruiseen kehityspanokseen. Vantaalla on hyviä kokemuksia ketteristä ja uusista kehitysmalleista, joilla ideat on viety tuotantoon. Hankkeen arvioitu kesto on neljä vuotta.

Tekniset oletukset suunnittelun pohjana

Integraatioalusta rakennetaan pilvipalveluna (iPaaS). Alustaan liittettävät palvelut rakennetaan pilvipalveluina (SaaS). Alustaan voidaan myös integroida olemassa olevia markkinoilla järjestelmiä. Tarkoitus on että myöhemmin alustaan voivat liittyä kaikki halukkaat markkinatoimijat ekosysteemin pelisääntöjen mukaisesti. Rajapinnat ovat soveltuvin osin avoimia ekosysteemiin liittyville toimijoille. Käyttäjien kertakirjautuminen mahdollistetaan yleisimpien tunnistautumistapojen avulla.

Katso kuva järjestelmäkokonaisuuden arkkitehtuurista

Ajankohtaista

Twitter