Lapsia ulkona välitunnilla

Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely tuottaa valtakunnallista seurantatietoa 10–20 -vuotiaiden hyvinvoinnista, terveydestä, osallisuudesta ja palveluista. Kysely toteutetaan valtakunnallisesti parittomien vuosien keväällä ja sen toteutuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kyselyyn vastaavat:

  • Perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokkien oppilaat
  • Perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokkalaisten vanhemmat
  • Perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat
  • Lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat
  • Ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat

Kouluterveyskysely tietojen hyödyntäminen Vantaalla

Kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään laajasti kaupunkitasoisessa hyvinvointitiedolla johtamisessa (hyvinvointiraportointi, hyvinvointiohjelmatyö, ikäkausittaiset ja alueelliset koordinaatioryhmät, ym.) sekä koulujen ja oppilaitosten hyvinvointityön suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa.

Yhteenveto Vantaan Kouluterveyskyselyn tuloksista.

Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämisen toimintamalli Vantaalla

Kaikki mukaan! Tiedosta toimintaan. Linkit 18.1.2018 järjestetyn pääkaupunkiseudun kouluterveysseminaarin esityksiin löydät sivun oikeassa laidassa olevasta laatikosta.

Suuri osa vantaalaislapsista ja -nuorista voi hyvin ja elintavat aiempaa terveellisempiä
Nuorten elintavat aiempaa terveellisempiä

Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset tulokset ja mm. opasvideoita tulosten hyödyntämiseen löytyy THL:n sähköiseltä raportointialustalta

Ajankohtaista

Twitter