Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma

Vantaa rakentaa ja kehittää tasapainoista kaupunkia, jonka kaikissa kaupunginosissa asukkailla on tasavertaiset puitteet viihtyisyyteen ja hyvinvointiin. Myönteisen erityiskohtelun ohjelman avulla kaupunki tasapainottaa alueiden hyvinvointieroja. Lisäksi ohjelmassa on toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotoutumisen varmistamiseksi.

Ohjelman avulla kaupunki toteuttaa valtuustokauden 2018-2021 strategiaa ”edistämme asukkaiden hyvinvointia”. Toimintaohjelmaa toteutetaan alueellisesti parantamalla mm. kohdealueiden viihtyisyyttä yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä kohdentamalla palveluja ja tukitoimia näille alueille.

Toimintaohjelma toteutetaan vuosina 2019-2021. Sen toteutukseen budjetoidaan kaksi miljoonaa euroa vuosittain, yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Toimintaohjelmassa kehitetään ja kokeillaan uusia toimintamalleja, joiden vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvan kehittämisen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Vuonna 2020 toimintaohjelma sisältää seuraavat toimenpiteet:

1. Vahvistamme osaamista – Tuemme koulupolkua

• Varhaiskasvatuksen kuraattorit (3)
• Yläkoulujen erityisnuorisotyöntekijät (6)
• Varian erityisnuorisotyöntekijät (5)
• Tempo-orkesteritoiminta
• Suomen kielen opetusta pitkäaikaistyöttömille valmennustaloilla

2. Lasten ja perheiden hyvinvointi

• Kesäruokailu 5 toimipisteessä
• Hakunilan yhteisötalo
• Suun terveydenhuolto asukastapahtumissa

3. Turvallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen

• Ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen
• Kunnossapidon tehostaminen
• Asukasyhteistyön kehittäminen (mm. osallisuuskoordinaattorin palkkaus)
• Osallistava budjetointi
• Alueiden osallistava tukeminen
• Asukastilat ja yhteisötyöntekijän palkkaaminen
• Tukipalveluiden vahvistaminen rikosasioissa
• Yksinäiset vanhukset Vantaalla -selvitys ja etsivä/jalkautuva vanhustyö

Ajankohtaista