Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma

Vantaa rakentaa ja kehittää tasapainoista kaupunkia, jonka kaikissa kaupunginosissa asukkailla on tasavertaiset puitteet viihtyisyyteen ja hyvinvointiin. Myönteisen erityiskohtelun ohjelman avulla kaupunki tasapainottaa alueiden hyvinvointieroja. Lisäksi ohjelmassa on toimenpiteitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotoutumisen varmistamiseksi.

Ohjelman avulla kaupunki toteuttaa valtuustokauden 2018-2021 strategiaa ”edistämme asukkaiden hyvinvointia”. Toimintaohjelmaa toteutetaan alueellisesti parantamalla mm. kohdealueiden viihtyisyyttä yhteistyössä asukkaiden kanssa sekä kohdentamalla palveluja ja tukitoimia näille alueille.

Toimintaohjelma toteutetaan vuosina 2019-2021. Sen toteutukseen budjetoidaan kaksi miljoonaa euroa vuosittain, yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Toimintaohjelmassa kehitetään ja kokeillaan uusia toimintamalleja, joiden vaikuttavuutta arvioidaan jatkuvan kehittämisen toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Vuonna 2019 toimintaohjelma sisältää 24 toimenpidettä:

 • Ympäristön laatutason parantaminen
 • Kunnossapidon tehostaminen
 • Asukasyhteistyön kehittäminen
 • Suomen kielen opetusta pitkäaikaistyöttömille valmennustaloilla
 • Turvallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
 • Alueiden osallistava tukeminen
 • Tukipalvelujen vahvistaminen rikosasioissa
 • Varhaiskasvatuksessa pedagogien tai muiden työntekijöiden lisääminen
 • Erityisnuorisotyöntekijöitä yläkouluille
 • Erityisnuorisotyöntekijöitä Variaan
 • Tempo-orkesteritoiminnan laajentaminen
 • Monikulttuurisuusosaamisen lisääminen
 • Kesäruokailukokeilu
 • Yhteisötalo Hakunilaan
 • Neuvolatoiminnan resursseja kohdennetaan alueellisten erityistarpeiden mukaan
 • Kouluterveydenhuollon resursseja pyritään kohdentamaan alueellinen kota-indikaattori huomioiden
 • Kouluissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä kohdennetaan
 • Ammatillisten oppilaitosten opiskeluterveydenhuoltoon kohdistetaan resursseja
 • Lastensuojelun systeemisen sosiaalityön kohdentaminen
 • Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja heidän perheidensä uudet palvelumuodot
 • Kotoutumista tukevat toimenpiteet lapsille ja lapsiperheille
 • Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut, etsivä ja jalkautuva sosiaalityö/sosiaaliohjaus
 • Yksinäiset vanhukset Vantaalla -selvitys ja etsivä vanhustyö
 • Nuorten ja ikääntyneiden maahanmuuttajien kotoutumisen tuki

Ajankohtaista

Twitter