Valtuustokauden strategia

Yleisnäkymä Tikkurilasta

Vantaan kaupungin strategia laaditaan valtuustokausittain neljäksi vuodeksi. Valtuustokauden strategiassa määritellään kaupungin visio, arvot, strategiset painopistealueet ja tavoitteet.

Vantaan visio

Rohkea ja rento Vantaa on edelläkävijä ja vastuullinen kasvun keskus.

Vantaan arvot

Kaupungin arvot ovat yhteinen käsitys siitä, mikä meille on tärkeää ja arvokasta. Ne ohjaavat kaupungin päätöksentekoa ja koko organisaation toimintaa. Toimialoilla voi lisäksi olla oman toimintansa kannalta määriteltyjä eettisiä periaatteita.

Kaupunki on sitoutunut tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen toiminnassaan ja päätöksenteossaan. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslainsäädännön toimeenpano tapahtuu Vantaan kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2017–2020 mukaisesti.

Avoimuus

Avoimuus tarkoittaa päätöksentekomme ja koko toimintakulttuurimme läpinäkyvyyttä. Kuuntelemme ja jaamme tietoa. Olemme kansainvälinen kaupunki. Sitoudumme keskusteluun ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Rohkeus

Rohkeus on uskallusta nousta tulevaisuuden suunnannäyttäjäksi. Pidämme yllä kokeilemisen kulttuuria, jossa toimimme ennakkoluulottomasti ja haastamme totutut tavat. Etsimme ratkaisuja ja käymme vuoropuhelua yli rajojen.

Vastuullisuus

Vastuullisuus tarkoittaa hyvän elämän turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Valmistelussa ja päätöksenteossa huomioidaan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys on osallisuutta, luottamuksen ja yhteishengen luomista sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Olemme hyvä kumppani asukkaille, yrityksille ja yhteisöille.

Strategian painopistealueet

Vantaan kaupungin strategian painopistealueet ovat:

  • Turvaamme talouden tasapainon
  • Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien
  • Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa
  • Edistämme asukkaiden hyvinvointia
  • Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä
  • Johdamme uudistuen ja osallistuen

Vantaan kaupungin toimialarajat ylittävät strategiateemat ovat:

Ajankohtaista