Avoin data

Vantaa on mukana Helsinki Region Infoshare (HRI) -hankkeessa, jonka tarkoituksena on avata Helsingin seutua koskevaa tietoa. Julkisten aineistojen avaamiseen ovat osallistuneet kaikki Vantaan toimialat, mikä on osaltaan edistänyt kaupungin toiminnan läpinäkyvyyttä. Avatut tietoaineistot ja niiden metatiedot on koottu yhteen paikkaan, HRI:n verkkopalveluun, jossa aineistot ovat vapaasti ja maksutta hyödynnettävissä.

Vantaan avoimet aineistot

Näille sivuille on koottu Vantaan avoimet aineistot. Kaikkia aineistoja voi tutkia kerralla tai aineistoja voi tarkastella aihealueittain. Aihealueet ovat yleisyysjärjestyksessä: ylimmissä luokissa on eniten Vantaan aineistoja ja alimmissa vähiten. Yksi aineisto voi kuulua useampaan luokkaan.

Kaikki Vantaan avoimet aineistot

Aineistot aihealueittain

Väestö

Kartat ja paikkatieto

Työ ja elinkeinot

Liikenne

Asuminen

Ympäristö ja luonto

Rakentaminen

Talous ja verotus

Kulttuuri

Opetus ja koulutus

Kaavat ja kiinteistöt

Sosiaalipalvelut

Hallinto

Terveys

Liikunta ja ulkoilu

Matkailu

Tietotekniikka

Neuvonta

Laki ja oikeusturva

Turvallisuus

Ajankohtaista

Twitter