Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Tilastot ja tutkimukset etusivun kuva

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tietopalveluyksikkö huolehtii kunnan väestö- ja rakennustilastoista, mutta yksiköstä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Yksikössä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tilastoja tehdään myös kaupungin muilla toimialoilla ja kukin toimiala vastaa esimerkiksi tuottamiensa palvelujen toimintatilastoista.

Toimintaympäristö -diasarjat

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Tilastoja Vantaalta ja muista kaupungeista (laaja diasarja, päivitetään neljännesvuosittain)

Asunnot ja asuinolot Vantaalla 2017 kuva Sakari Manninen

Vantaan asuntokanta 2017

Asuntokannan kasvu oli Vantaalla suurista kaupungeista suhteellisesti nopeinta, vapaiden markkinoiden vuokrakerrostaloasunnot kasvun vetureina.

Paljon ihmisiä kaupungintalon edessä, kuvaaja Sami Lievonen

Ruotsinkielisen väestön määrä laskee edelleen

Vantaan ruotsinkielisten määrä laskee nykyisestä 5600 hengestä reiluun 5400 henkeen vuoteen 2030 mennessä.

Työelämän muutos haastaa koulutuksen

Raportti kartoittaa osaamisen ja koulutuksen tarpeita uusien teknologioiden ajamassa työelämän muutoksessa.

Työttömyysaste Vantaalla 31.12.2017

Työttömät Vantaalla 2008−2017

Katsauksessa käsitellään työttömyyden kehitystä Vantaalla ja osa-alueilla. Miten työttömyyteen ja sen kestoon vaikuttaa asuinalue, sukupuoli, ikä tai koulutus?

Vantaan kasvu pysyy voimakkaana

Vantaan väestö kasvaa lähivuosina yli 4 000 hengellä vuodessa. Vuonna 2028 väestöä on jo yli 262 000 henkeä.

Lisätietoja

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Vantaan Minecraft

Kaupungintalo, Asematie 7

Ajankohtaista

Instagram

Twitter