Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tietopalveluyksikkö huolehtii kunnan väestö- ja rakennustilastoista, mutta yksiköstä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Yksikössä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tilastoja tehdään myös kaupungin muilla toimialoilla ja kukin toimiala vastaa esimerkiksi tuottamiensa palvelujen toimintatilastoista.

Toimintaympäristö -diasarja

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Väestöennuste 2019

Vantaan kasvu pysyy voimakkaana

Vantaan väestö kasvaa lähivuosina yli 4 000 henkilöllä vuodessa. Vuonna 2029 väestöä ennustetaan olevan jo yli 270 000 henkilöä.

Eurovaalit Vantaalla 2019

Eurovaalit Vantaalla 2019

Toukokuussa käydyissä eurovaaleissa valittiin Euroopan parlamenttiin vaalikaudelle 2019-2024 yhteensä 13 jäsentä Suomesta.

Eduskuntavaalit 2019 Vantaalla

Eduskuntavaalit Vantaalla 2019

Vaalien tuloksena vantaalaisten kansanedustajien määrä eduskunnassa kaksinkertaistui.

Vieraskielisen väestön ennuste 2018–2035

Helsingin seudun vieraskielisen väestön osuuden ennustetaan kasvavan nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Lisätietoja

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Vantaan Minecraft

Kaupungintalo, Asematie 7

Ajankohtaista

Twitter