Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tutkimus ja tietopalvelu tiimissä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tiimi huolehtii kunnan väestö- ja rakentamistilastoista, mutta sieltä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Tietoa tuotetaan myös kaupungin muilla toimialoilla, sillä kukin toimiala vastaa omista tilastoistaan.

Toimintaympäristö -diasarja

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Väestönkasvu_2010-2019

Vantaalla 233 775 asukasta 31.12.2019

Tilastokeskuksen lopullisten tietojen mukaan Vantaalla oli 233 775 asukasta. Väestö kasvoi 5609 asukkaalla (2,5 %) vuoden 2019 aikana.

Linkki tilastokatsaukseen Aikuisväestön koettu hyvinvointi Vantaalla: Havaintoja Finsote-tutkimuksesta

Aikuisväestön koettu hyvinvointi Vantaalla

Julkaisussa käsitellään teemoja: koettu terveys, psyykkinen kuormittuneisuus, työkyky sekä yksinäisyys ja osallisuus.

Linkki julkaisuun Samaa vai eri maata

Samaa vai eri maata?

Tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaiset luottavat kantasuomalaisiin enemmän kuin omasta lähtömaasta tuleviin.

Tulokset tiivistetysti.

Näkymä Porttipuistosta läheltä Outlet-kylää

Työpaikat Vantaalla 2008−2017

Työpaikat lisääntyivät Vantaalla 10600 työpaikalla vuosina 2008−2017, mikä oli enemmän kuin missään muussa kunnassa. Suurin työpaikkakeskittymä on Veromiehen kaupunginosa.

Työttömät Vantaalla 2009−2018

Katsauksessa käsitellään työttömyyden kehitystä Vantaalla ja osa-alueilla. Miten työttömyyteen ja sen kestoon vaikuttaa asuinalue, sukupuoli, ikä tai koulutus?

Lisätietoja

Rakenna Vantaata Minecraftilla

Vantaan Minecraft

Kaupungintalo, Asematie 7

Ajankohtaista

Twitter