Asukastyytyväisyys on säilynyt keskimäärin hyvällä tasolla Vantaalla

Vantaan asukasbarometri 2020 -kyselytutkimuksella selvitettiin toista kertaa vantaalaisten tyytyväisyyttä asumiseen, asuinalueisiin, palvelujen saavutettavuuteen ja liikkumiseen. Ensimmäinen tutkimus toteutettiin vuonna 2018.

Asukasbarometrin tulosten perusteella asukastyytyväisyys on säilynyt keskimäärin hyvällä tasolla ja Vantaa koetaan hyvänä kaupunkina asua. Erot tyytyväisyydessä eri asukasryhmien ja suuralueiden välillä ovat pieniä. Vantaalaisilla asuinalueilla viihtyvyyttä luovat erityisesti hyvä sijainti ja liikenneyhteydet, rauhallisuus ja turvallisuus sekä luonnonympäristö. Asuinalueiden epäviihtyvyystekijöiksi koetaan vastaavasti palvelujen puute, pysäköintipaikkojen puute sekä sosiaaliset häiriöt ja rauhattomuus.

Asunnon ja asuinrakennuksen ominaisuuksista vastaajat ovat erityisen tyytyväisiä asunnon kokoon, pohjaratkaisuun ja valoisuuteen. Asunnon ominaisuuksista tyytymättömyyttä aiheuttavat äänieristys, säilytystilat ja asumiskustannukset.

Asuinalueet koetaan käveltävyyden kannalta pääsääntöisesti miellyttävinä. Pyöräilykokemuksissa on hieman vaihtelua suuralueittain. Pääasialliset kulkutavat vastaajien arjessa ovat auto, joukkoliikenne ja kävely. Joukkoliikenneyhteyksiin ollaan varsin tyytyväisiä. Virkistys- ja ulkoilualueiden saavutettavuus asuinalueelta koetaan keskimäärin hyvänä. Vastaajat pitävät erityisen tärkeänä puistojen ja ulkoilualueiden sekä lähimetsien saatavuutta asuinalueeltaan.

Kysely lähetettiin 2000 täysi-ikäiselle vantaalaiselle vuodenvaihteessa 2020/2021 ja siihen oli mahdollista vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Asukasbarometriin saatiin 611 vastausta.

Lue lisää tuloksista Vantaan asukasbarometri 2020 -raportista.

Tietoa Vantaan asumisesta ja rakentamisesta

Asuntojen hinnat ja vuokrat ovat jatkaneet tasaista nousuaan

Vuoden 2019 ennakkotietojen mukaan Vantaalla asuntojen hinnat nousivat 1,5 prosenttia vuoden aikana. Hinnat kokivat kuitenkin huiman nousun vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin asunnosta sai keskimäärin maksaa hieman yli 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä neljänneksenä.

Vantaan sisällä hintojen kehityksessä on eroa ja alueellista eriytymistä näkyy kerrostaloasuntojen kohdalla. Ero näkyy selvästi myös hintatasossa, Vantaan kalliimman hintatason alueella sai kerrostaloasunnosta vuonna 2019 maksaa keskimäärin yli 1 000 €/m² enemmän kuin halvemman hintatason alueella.

Vuoden 2018 tietojen mukaan korkein hintataso löytyi Aviapoliksen suuralueelta ja matalimmat hintatasot Hakunilan ja Myyrmäen suuralueilta.

Vantaalla vuokrat ovat nousseet tasaisesti vuodesta 2015 ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehitys on ollut kuutoskuntien kärkeä koko tuon ajan. Vuoden 2019 vuokrataso vapaarahoitteisten asuntojen osalta oli Vantaalla pääkaupunkiseudun kunnista matalin, mutta muuhun Suomeen verrattuna selkeästi korkeampi. ARA-asuntojen vuokrien kehitys on ollut hieman maltillisempaa, kuitenkin vuonna 2019 pääkaupunkiseudun kuntien joukosta Vantaan vuokrataso oli korkein. Lue lisää tilastokatsauksesta Asuntojen hinnat ja vuokrat Vantaalla 2018 ja 2019.

Vantaan asuntokanta on kerrostalo- ja omistusasuntovaltainen

Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa – verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta kasvoi noin 3 400 asunnolla. Vantaan asuntokanta kasvoi jo toista vuotta peräkkäin suhteellisesti enemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa.

Kanta kasvoi kaikilla suuralueilla, Tikkurilan suuralueen asuntomäärän kasvaessa eniten, noin 850 asunnolla. Kivistön asuntomäärän vuosilisäys puolittui viime vuodesta, mutta se on yhä suhteellisesti nopeimmin kasvanut suuralue.

Pitkällä aikavälillä Vantaan asuntokanta on muuttunut kerrostalo- ja vuokra-asuntovaltaisemmaksi, ja erityisesti vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Lue lisää tilastokatsauksesta Asunnot ja asuinolot Vantaalla 2017.