6Aika

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 toteutusta. Strategiassa ovat mukana Suomen kuusi suurinta kaupunkia, Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. 6Aika-strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön osallistumisen kehittämistyöhön.

6Aika-strategian tavoitteena on parantaa kaupunkien palveluja sekä niiden toimivuutta yhteen yli kuntarajojen. Toimenpiteet lisäävät sekä osallistujakaupunkien että koko maan julkisen sektorin tuottavuutta, koska uudet toimintamallit ovat kaikkien kaupunkien ja kuntien käytettävissä.

6Aika-strategian avulla voidaan kehittää entistä käyttäjälähtöisempiä kunnallisia palveluja, hyödyntää entistä tehokkaammin digitaalisen teknologian mahdollisuuksia ja samalla luoda mahdollisuuksia myös elinkeinoelämälle ja koko kaupunkiyhteisölle uuden liiketoiminnan kehittymiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen. Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viranomaisten muodostama kokonaisuus.

Strategia on kansallisesti merkittävä: kuutoskaupungeissa asuu 30 prosenttia Suomen väestöstä. Suurimpien kaupunkiseutujen käyttö uusien palvelumuotojen kehitysympäristönä vahvistaa Suomen kilpailukykyä, koska niiden muodostama kaupunkiverkosto on riittävän suuri myös kansainvälisiin vertailuihin.

Kolme painopistealuetta

Avoin data – tietovarannot hyötykäyttöön

Avoimen datan jakamisen ajatuksena on hyödyntää entistä paremmin kaikkea sitä julkista tietoa, jota kaupunki kerää. Kaupunki avaa julkisia tietovarantojaan yrityksille ja muille käyttäjille. Vantaa haluaa datan avaamisella tukea uusien innovaatioiden luomista niin toiminnallisesti kuin teknologisesti. Datan avauksissa painotetaan erityisesti oppimista edistävää toimintaa, paikkatiedon hyödyntämistä sekä Vantaan elinvoimaisuuden tukemista.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -pilottihanke vahvisti yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Lue lisää täältä.

Avoimet innovaatioalustat – yhteisillä ideoilla kohti toimivampaa kaupunkia

Koko kaupunkiyhteisö voi yhdessä synnyttää uusia palveluja, ratkaisuja ja liiketoimintaa. Vantaalla kehitystä on lähestytty seuraavilla tavoilla:

  • Myyrmäen ja Martinlaakson alueiden sekä Tikkurilan asemanseudulla tullaan kehittämään alueellista yrittäjyyttä ja palveluja laaja-alaisesti yhdessä eri tahojen kanssa.
  • Petikko-Variston yritysalueella lisätään elinvoimaa kaupungin, alueen kauppiasyhdistyksen ja yritysten yhteistyössä hyödyntäen teetettyä toimenpidesuunnitelmaa.
  • Kirjastoa kehitetään kaupunkikehityksen sydämenä ja elinkeinoelämän työympäristönä. Kirjastoissa toteutetaan yhteisiä työtiloja, joissa mahdollistetaan yritystoiminnan käynnistyminen ja ideointi.
  • Hankintojen kehittämisestä haetaan uusia ratkaisuja kaupungin haasteisiin. Yritykset kertovat kaupungille omista hankintaratkaisuistaan, joista kaupunki saa uusia ideoita ratkaista omia haasteitaan. Näin kaupungin tahot kehittävät yhdessä uusia, tarpeeseen perustuvia hankintaratkaisuja. Mallia on kehitetty mm. Yritysfoorumissa 2017.

Avoin osallisuus ja asiakkuus – uusi tapa kehittää palveluita ja asiakaspalvelua

Avoin osallisuus ja asiakkuus-hankkeessa kaupunkilaiset, yritykset, yhteisöt ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot otetaan mukaan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Näin luodaan uusi tapa suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiointia Vantaalla yhdessä.

Vantaalla sähköisten asiointipalveluiden kehittämisen tavoitteena on tarjota kuntalaisille digitalisoituja kokonaispalveluita, joita asiakas voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta, vaikka kotisohvallaan tai junassa omalla puhelimellaan. Lue lisää hankkeesta Digivantaa-blogista.

Ehdota omaa ideaasi 6Aika-hankkeeksi

Eri toimijat voivat ehdottaa omia ideoitaan 6Aika-hankkeeksi. Hankeideat voivat liittyä johonkin kolmesta painopistealueesta tai niihin kaikkiin. Avoimia hankehakuja järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa ja ne ovat avoinna yhdestä kahteen kuukautta.

Hankerahoitusta voivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelmassa. Rahoitettavat pilottihankkeet ovat vähintään kahden toteuttajan yhteishankkeita, ja tahojen on tultava vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen.

Hyödynnä 6Aika-strategiaa hanke-idean rahoitukseen ja tule kanssamme rakentamaan älykkäämpiä kaupunkeja! Tietoa ajankohtaisista hauista löydät 6Aika-strategian sivuilta.

6Aika on Suomen lippulaiva EU:n juhlavuonna, 6Aika,13.2.2018

Ajankohtaista

Instagram

Twitter