6Aika


6Aika – älykäs kaupunki kehittyy avoimen yhteistyön tuloksena - kehittyvä älykäs kaupunki vahvistaa osaamista, tehostaa liiketoimintaa ja tuottaa työpaikkoja.

6Aika on kuuden suurimman kaupungin yhteinen kaupunkikehittämisen strategia. Vantaa, Espoo, Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu vastaavat strategialla kaupunkikehityksen haasteisiin. Kuutoskaupunkien alueella asuu 30 prosenttia väestöstä. Samoin merkittävä osa liiketoiminnasta ja yrityksistä on sijoittunut kaupunkialueille.

6Aika Vantaalla tuo yhteen yritykset, oppilaitokset ja muut toimijat. Vantaan hankkeiden kärkinä ovat innovatiivisuus, avoimuus ja vahva yhdessä tekemisen tahto. 6Aika tarkoittaa Vantaalla uuden kokeilua ja uudenlaista kaupungissa tai kaupungin kanssa tapahtuvaa kehittämistä. Toimintaamme leimaa rohkeus, yhdessä tekemisen tahto ja tiedon hyödyntäminen. Kehitämme joustavia toimintatapoja ja ratkaisuja, joiden turvin vastaamme tehokkaasti myös tulevaisuuden haasteisiin.

Vantaalla kehitetään elinvoimaa ja luodaan työpaikkoja. Digitalisaation mahdollisuudet halutaan hyödyntää tehokkaasti ja ratkoa kaupunkien nykyajan haasteita esimerkiksi kiertotalouden avulla. Vantaan kaupungin toimintaperiaate on läpinäkyvyys. Siksi kaupunki kehittää toimintatapojaan ja välineitään osallistaviksi ja avoimiksi. Nopeasti kasvavalle ja elinvoimaiselle Vantaalle on tärkeätä varmistaa alueella toimivien kilpailukyvyn vahvistaminen. 6Aika-hankkeet tuovat tähän ajantasaista osaamista ja tukevat kaupungin strategiaa. Kansainvälisyys kuuluu myös 6Aika-toimintaan.

Tule mukaan!

6Aika toteutuu hankkeilla. Yhteiskehittämisen hankkeisiin ovat tervetulleet rakennerahasto-ohjelmassa ilmoitetut tahot ja hanke toteutetaan vähintään kahden 6Aika-kaupungin alueella toimivan tahon kesken. Eri elinkaarivaiheissa olevat yritykset pienistä suuriin, aloittavat ja perinteikkäät, tki-laitokset, kaupunkilaiset – ota yhteyttä ja keskustellaan ideastasi!

Tutustu myös 6aika.fi

Käynnissä olevat hankkeet

Smart city -ratkaisut ja kaupunkitieto​

Energiaviisaat kaupungit ​

Kasvun ekosysteemit

Ilmastoviisaat taloyhtiöt ​

CircularHoodFood

Ilpo – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut

Liikkuminen

HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet

Osaamisen kehittäminen ja työllisyys

Roboreel

Osaamo

Terveys ja hyvinvointi

Co-Created Health and Wellbeing

Päättyneet kärkihankkeet

Avoin data – tietovarannot hyötykäyttöön

Avoimen datan jakamisen ajatuksena on hyödyntää entistä paremmin kaikkea sitä julkista tietoa, jota kaupunki kerää. Kaupunki avaa julkisia tietovarantojaan yrityksille ja muille käyttäjille. Vantaa haluaa datan avaamisella tukea uusien innovaatioiden luomista niin toiminnallisesti kuin teknologisesti. Datan avauksissa painotetaan erityisesti oppimista edistävää toimintaa, paikkatiedon hyödyntämistä sekä Vantaan elinvoimaisuuden tukemista.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -pilottihanke vahvisti yritysten innovaatiotoimintaa hyödyntämällä data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Lue lisää täältä.

Avoimet innovaatioalustat – yhteisillä ideoilla kohti toimivampaa kaupunkia

Koko kaupunkiyhteisö voi yhdessä synnyttää uusia palveluja, ratkaisuja ja liiketoimintaa. Vantaalla kehitystä lähestyttiin seuraavilla tavoilla:

  • Myyrmäen ja Martinlaakson alueiden sekä Tikkurilan asemanseudulla kehitettiin alueellista yrittäjyyttä ja palveluja laaja-alaisesti yhdessä eri tahojen kanssa.
  • Petikko-Variston yritysalueella lisättiin elinvoimaa kaupungin, alueen kauppiasyhdistyksen ja yritysten yhteistyössä hyödyntäen teetettyä toimenpidesuunnitelmaa.
  • Kirjastoa kehittiin kaupunkikehityksen sydämenä ja elinkeinoelämän työympäristönä. Kirjastoissa toteutettiin yhteisiä työtiloja, joissa mahdollistettiin yritystoiminnan käynnistyminen ja ideointi.
  • Hankintojen kehittämisestä haettiin uusia ratkaisuja kaupungin haasteisiin. Yritykset kertoivat kaupungille omista hankintaratkaisuistaan, joista kaupunki sai uusia ideoita ratkaista omia haasteitaan. Näin kaupungin tahot kehittivät yhdessä uusia, tarpeeseen perustuvia hankintaratkaisuja. Mallia on kehitetty mm. Yritysfoorumissa 2017.

Avoin osallisuus ja asiakkuus – uusi tapa kehittää palveluita ja asiakaspalvelua

Avoin osallisuus ja asiakkuus-hankkeessa kaupunkilaiset, yritykset, yhteisöt ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot otettiin mukaan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Näin luotiin uusi tapa suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiointia Vantaalla yhdessä.

Vantaalla sähköisten asiointipalveluiden kehittämisen tavoitteena oli tarjota kuntalaisille digitalisoituja kokonaispalveluita, joita asiakas voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta, vaikka kotisohvallaan tai junassa omalla puhelimellaan.

Ajankohtaista


Twitter