Talent Boost - Kasvua kansainvälisistä osaajista

Talent boost - Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeessa rakennetaan pääkaupunkiseudulle yhteistä koordinaatiomallia kansainvälisen osaamisen nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen alueen yrityksissä.

Hankkeessa houkutellaan työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita pk-seudun yrityksiin, helpotetaan täällä jo olevien kansainvälisten asiantuntijoiden ja heidän perheidensä kiinnittymistä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työmarkkinoille, sekä parannetaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymistä alueen yrityksiin.

Keskeinen osa hanketta on tukea yhteistyötä kaupunkien, paikallisten yritysten ja korkeakoulujen välillä, kehittää väyliä kansainvälisten osaajien ja työelämän kohtaamiseksi, sekä levittää tietoa osaajille ja työnantajille suunnatuista palveluista.

Hankkeessa mukana: Helsingin kaupunki (päätoteuttaja), Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin seudun kauppakamari, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub, Aalto, Hanken, Helsingin yliopisto, Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia

Hankkeen kesto:1.5.2019-30.4.2021

Hankkeen budjetti: 155 992 € (Vantaan osuus) 3 017 416 € (koko hanke)

Uutiset

Talent Boost hankkeen esittely

Talent Boost uutisia

Ajankohtaista


Twitter